Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $55,45/fat -0,18% siden igår samme tid og +0,27% siden Oslo Børs stengte. API oljelagertall kom i går viste en vekst i råoljelagrene på 1,4m fat mot ventet vekst på 3,5m fat. Bensinlagrene falt med 5,1m fat mot ventet fall på 2,1m fat. Destillatene falt med 6,1 m fat mot ventet 1,6m fat fall. Amerikansk oljeimport steg med 305k fpd til 7,2m fat. Raffinerietterspørselen økte med 279k fpd. Oljen holder seg fortsatt sterk etter uttalelser om mulig forlengelse av OPEC oljekuttavtalen. Oljen handler i øvre del av rangen sin i år. 80% av skifeoljeprodusentene har breakeven under $60 og snittet ligger rundt $50 (WTI).

QFR: Selskapet inngår et forlik med Vegvesenet relatert til en disputt om fakturering av tjenester for bompengeinnsamling i perioden 2006 til 2016. QFR skal betale NOK 27,8m fordelt på fire kvartaler de neste tolv månedene. Tapet tas i 3. kvartal. Tapet tilsvarer NOK 0,31/aksje eller 3,6% fra gårsdagens close.

LAKS: Lakseprisen ned 4,3% iflg Fish Pool i forrige uke. Det største fallen finner vi på fisk mellom 4-6kg (også her det er det største volumet). SSB viser likende tall for eksportprisen som falt med 3,08%. Eksportvolumene økte med 5,66% til 19 307 tonn. Vi venter fortsatt et positivt Q4 for lakseprisene da de historisk har steget i hvert eneste Q4 de siste årene.

VALUTA: Utfallet av det FEDs rente møte holder en hånd over markedene. Vi anser at vel så viktig som renter og rentebanen blir signaler om nedslag av stimuli pakkene og spenningen til hvordan markedet absorberer en slik nedtrapping. Amerikanske børser holder på siste tids oppgang , likeså renter mens USD faller noe tilbake. EURUSD igjen over 1,2000 og handler 1.2015 med Index på 91,51. Zew Indeksen i Tyskland kom inn over konsensus i går og underbygger den positive utviklingen i Eurosonen. EUR er høyere i mange kryss. EUR Index har steget gradvis siste 6 måneder ( se chart). CHF faller tilbake med geopolitisk ro og rentespread og sender EURCHF 1,1540 og kan være på vei mot 1,20 nivået. I Østen har vi en stille dag, BOJ har møte og resultatet her kommer i morgen tidlig CET. YEN 111,40 mot USD og 133,75 mot EUR. AUD handler 0,8050 med NZD 0,7370 mot USD. Høyere råvarepriser og gode makro tall i fokus. Metaller stiger i pris mot USD, etterspørsel og lavere USD verdi trekker. Aluminium på 2.167USDt mens Nikkel handler 11.352Ust, opp rundt to prosent siden i går. Krona sideveis i forkant av morgendagens rentemøte i NB, EURNOK 9,3575 med USDNOK 7,7950 og CHFNOK 8,1000.