Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $56,18/fat +1,32% siden igår samme tid og +1,78% siden Oslo Børs stengte. EIA oljelagertall kom i går ettermiddag. Oljelagrene viste bygging på 4,59m fat mot API som viste en vekst på 1,4m fat. Bensinlagrene viste fall på 2,13m fat mot API som viste fall på 5,1m fat. Destillatene viste fall på 5,7m fat mot API som viste fall på 6,1m fat. Alt i alt, en rapport vi ser på netto negativ for oljeprisen. Da oljelagerveksten var høyere enn ventet og bensinlagrene falt mindre enn ventet.

AKSO: Statoil har tildelt Aker Solutions med en FEED kontrakt på Trollfeltet. Feltet har omkring 40% av de norske gassressursene og produksjon er ventet å fortsette forbi 2050. Det er lite informasjon om kontraktens størrelse.

TEL: Telenor har fullført nedsalget i VEON Ltd. Nedsalget var på 90m aksjer (og ADR). Prisen var på $4,15/aksje. Telenor har solgt seg jevnt og trutt ned. Aksjen har ligget i en range på mellom $3,80-4,40/aksje i år, så vi venter ingen store kurssvingninger basert på salgskursen Telenor fikk.

SDRL: Bloomberg melder at en del obligasjonseiere i Seadrill har hyret inn advokater for å kjempe mot selskapets restruktureringsforslag. De mener de blir sittende med altfor lite mener de. De ønsker å engasjere minst en tredjedel av Seadrills $2,3mrd usikrende obligasjoner. Etter amerikansk konkurslov er det vanskelig å få godkjent en restruktureringsplan og en stor gruppe kreditorer stemmer imot. Fremtiden er fortsatt usikker for Seadrill. Vi har et kursmål på aksjen på NOK 0,03.

VALUTA: FED holdt som ventet renter uendret, men signaliserte høyning i desember og vil nedbygging av balansen og vil følge tidligere signaliserte plan. Dette må kunne sees på som et sunnhetstegn for den amerikanske økonomien. Renter og USD styrket seg mens børsens endte dagen uendret på all time high nivå. EURUSD handler 1.1885 med Index på 92,36 som er oppgang fra 91,50 nivået i går. Spenningen vil nå øke frem mot neste ECB møte og signaler på om Europa også friskmelder seg. I Japan valgte BOJ å holde stimuli og renter uendret i tråd med konsensus, børs noe høyere mens YEN faller tilbake, 112,45 mot USD og 133,65 mot EUR. CHF handler uendret, 1.1550 mot EUR og 8,1050 mot NOK, tiltross for medias omtale av Trumps tale i FN. Gull noe lavere og testet 1,300 mot USD i natt. Vi handler 1,302USDo i skrevne stund. Norges Bank slipper avgjørelsen fra rente møtet KL10 i dag med påfølgende pressekonferanse Kl1030. Konsensus er uendret rente, spenning blir mot justeringer av rentebanen. God makro, valutakurs og boligmarkedet kan alle trekke i retning en liten oppjustering. EURNOK handler 9.3490 med USDNOK 7,8680.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.