Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $57,48/fat -2,33% siden fredag samme tid og -0,59% siden Oslo Børs stengte. EIA oljelagertall kom i går kveld. Råoljelagrene falt med 1,85m fat mot API som viste fall på 761k fat. Bensinlagrene viste vekst på 1,11m fat mot API som viste 1,5m fat. Destillatene falt med 0,81m fat mot API som viste fall på 4,5m fat. Raffineriutnyttelsen økte med 5,4% og tallene viser samme trend som API tallene, raffineriene er «back online» og det produseres mer bensin nå enn det brukes. Vi så spreaden mellom Brent og WTI falle kraftig og gikk fra $6,07 til $5,54. Spreaden er i skrivende stund på $5,59.

NEL: Nel hentet inn NOK 220m gjennom en emisjon i går kveld. De utstedte 88m nye aksjer til kurs NOK 2,50/aksje. De 88m nye aksjene tilsvarer 11,75% av tidligere antall aksjer. NEL har mottatt flere ordre den siste tiden og tydelig at de trenger cash for å gjennomføre. De de vurderer en reparasjonsemisjon på opptil 10m aksjer til kurs NOK 2,50. Gitt at denne går igjennom har de utstedt 13,08% nye aksjer og hentet inn totalt NOK 113m. Markedet er veldig positive til NEL sin fremtid. Markedet priser aksjen til en LTM P/S til 17,13x og en NTM P/S 12,14x. Markedet venter at omsetning går fra NOK 125m de siste tolv månedene til NOK 177m de neste tolv månedene, en vekst på 41,60%. Ikke rart at emisjon i går kveld gikk fort.

VALUTA: Børs, renter og USD stiger alle med forslag til ny skattereform og flow vandrer inn i USA. Skattereform har lang vei å gå før implementert med gode signaler til amerikanske bedrifter og derav aksjekurser. Lavere skatter gir rom for høyere renter og en kombo av dette gir høyere USD. EURUSD handler 1,1735 med Index på 93,50. USD sterkere i de fleste kryss. Politiske spill i Tyskland er en usikkerhet og Macrons forslag til « nye» EU er heller ikke gitt ett stort samtykke

EUR faller noe tilbake og EUR Index ned, handler 93,75 I Østen er børsbildet blandet, utslagene er begrensende. Nikkei opp 0,54 prosent mens Shanghai svakt lavere. Kina er ute meste av neste uke på Golden Week. YEN handler lavere mot USD men stabil mot EUR. 113,15 og 132,70. Sterkere USD presser metallpriser lavere, Aluminium på 2,120USDt med Platinum på 920,70USDt. Gull handler på $1280/oz, det laveste nivået siden midten av august. AUD og Kiwi presses lavere etter tid i positivt terreng, 0,7820 og 0,7190 mot USD. Krone kurs styrkes mye av USDNOK kjøp. Underliggende er uendret på berget. Olje ,renter og børs er positive faktorer

EURNOK 9,3415, USDNOK 7,9610 og SEKNOK 0,9750

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg