Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $57,84/fat +0,71% siden fredag samme tid og +0,52% siden Oslo Børs stengte. Baker Hughes riggtelling viste en fall på 15 rigger, hvorav 7 av de var oljerigger. Reuters sin kalkulering av OPEC compliance viser at landene har 86% compliance i september, mot OPEC selv som uttaler at compliance ligger på over 100%. Usikkerhet i tallene som vil skape usikkerhet i markedet. Ser vi i terminmarkedet for brentoljen, priser markedet fortsatt inn et fall utover. Ser vi på kurven en måned tilbake ser vi at lengre ut på aksen priset de oljen høyere enn nå, mens spoten fortsatt var lavere.

TOM: Panteselskapet leverte tall i dag. Omsetning kom på NOK 1,855mrd mot ventet NOK 1,897mrd. EBITA kom på NOK 303m mot ventet NOK 313m. Bunnlinja endte på NOK 179,3m mot ventet NOK 184m. Selskapet leverte ikke helt som markedet hadde ventet. Dette var nok drevet en del av valutaen som gikk imot dem. Omsetning var opp 8% i lokal valuta, men justert til NOK var omsetningen uendret. Kostnadene var opp 4% justert for valuta og oppkjøp. Innenfor collection kom EBITA kom NOK 236m mot ventet NOK 221m, mens sorting kom inn på NOK 83m mot ventet NOK 105m. Så det største bommen kom her. Ser vi på Q4 guidance sier Tomra at de venter en conversion rate på backlog til faktisk omsetning på 75-80%. Ordreinntaket var på NOK 1226m, noe som bør gi en omsetning på NOK 919,5-980,8, konsensus venter en sorting omsetning på NOK 985m. Vi venter noen mindre revideringer etter denne rapporten. Snittkursmålet på NOK 101.14. Aksjen stengte i går på NOK 118.

VALUTA: De amerikanske markedene avsluttet uken sterkt, nok en dag med all time high på de store indeksene. USD handler mot sterke siden, 1.1775 mot EUR og en Index på 93,55. Fokus er ikke uventet mot skattereformen. I Europa er fokus mot Spania og hvordan regjeringen vil løse situasjonen i Catalonia. Listen over andre regioner i Europa som ser ønsker løsrivning teller opp mot 10. EUR Index faller noe, 94,30. ECB med rentemøte torsdag, spenning til signaler om nedtrapping av stimuli-pakker ellers er konsensus uendret på rentesettingen. I Japan vinner Abe valget og med økt oppslutning synes det klart at dagens politikk, økonomisk og utenriks er hva Japan ønsker. Utviklingen i Kina synes også å være i rute. Børsen i Japan opp 1,14 prosent mens Shanghai er opp 0,07 prosent. YEN faller noe tilbake, 113,70 mot USD og 133,85 mot EUR. Krona handler midt i siste tids range, makrobildet stort sett uendret og forventingene tilsvarende. Torsdag er det rentemøte i Norges Bank, konsensus er uendret politikk noe som isolert sett ikke vil være kronepositivt da renten ute i så vel EU som USA tikker mot oppsiden. Oljeprisen blir da igjen viktig faktor. EURNOK handler 9,3950 med USDNOK 7,9825 og SEKNOK 0,9765.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.