Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $58,32/fat +1,57% siden igår samme tid og +1,29% siden Oslo Børs stengte. Oljeprisen fikk seg en boost og har holdt seg positiv til tross for API som var svakere enn ventet. Dette kommer på bakgrunn av uttalelser fra Saudi Arabia om at de skal gjøre «whatever it takes» for å holde tilbudsoverskuddet nede og få volumene i markedet ned. Markedet har naturligvis vært usikre på hva som skjer den dagen OPEC kuttet avsluttes, men Falih uttalte at de vurderer å fortsatt legge restriksjoner videre. Ikke egentlig noe nytt, men tydeligvis et marked som kjøper de positive uttalelsene som kommer. Han uttalte også at man bør unge sjokk, der man kutter lagrene mer enn nødvendig. Vi legger til at API tallene i går viste en vekst i råoljelagrene med 519k fat mot ventet fall på 2,6m fat. Bensinlagrene falt med 5,8m fat mot ventet fall på 17k fat og destillatene falt med 4,9m fat mot ventet 860k fat fall.

NHY: Aluminiumsselskapet leverte tall i dag. Omsetning kom på NOK 22,799mrd mot ventet NOK 23,109mrd. Underliggende EBIT kom på NOK 2,446mrd mot ventet NOK 2,557mrd. Det svake resultatet kommer grunnet høye råvarekostnader, en svakere dollar og lavere volum. De oppnådde en all-in aluminiumspris (inkl premium) på USD 2181/tonn mot vårt estimat på USD 2175/tonn. For Q4 estimerer vi en all in pris på USD 2325/tonn. Vi estimerer et salgsvolum i Q4 på 530k tonn. Med en dollar på 8 gir det oss en omsetning innenfor primærmetall på NOK 9,858mrd. I dette kvartalet var UEBIT 13% av omsetning, dette gir oss en UEBIT for primærmetall på NOK 1,279mrd. Historisk ligger primærmetall på mellm 30-50% av total UEBIT. Dette gir oss en UEBIT på mellom NOK 2,558-4,263mrd. Vi legger oss midt i rangen her og estimerer en UEBIT Q4 på NOK 3,410mrd mot konsensus på NOK 3,652mrd. Det gir oss en UEBIT for året på NOK 11,07mrd, det er opp fra vårt tidligere estimat på NOK 10,43mrd og konsensus på NOK 11,34mrd. Vi venter en krone som holder seg rundt det nivået vi er på nå. Med en etterspørselsvekst på 5-6% ser vi en lignende vekst i resultat. Dette gir oss et UEBIT 2018 resultat på NOK 12mrd. Aksjen handlet i går på en EV/EBIT på 9,78x. Legger vi en EV/EBIT på 10x til grunn gir det oss en EV på NOK 120mrd. Med en NIBD på NOK 2,976mrd gir det oss en market cap på NOK 117,024mrd. Dette gir oss en aksjekurs på NOK 57,36. Tallene i dag skuffet ifht til hva som var ventet, og vi venter en svak dag på børs. Vi er nok litt mer negative til selskapets fremtid enn konsensus. Snittkursmålet før dagens rapport var på NOK 60,95.

XXL: Sportsselskapet leverte tall i dag. Omsetning kom på NOK 2,417mrd mot ventet NOK 2,455mrd. Bruttomargin på NOK 935m mot ventet NOK 930m. EBITDA på NOK 252m mot ventet NOK 242m. Bunnlinja endte på NOK 152m mot ventet NOK 157m. Headlinen er relativt in line med hva som er ventet. Like for like vekst var på 6% mot ventet 3,72%. Selskapet guider 7-10 nye butikker i 2018. Selskapet opprettholder guidingen videre. Vi venter ingen særlig estimatjustering på bakgrunn av denne rapporten. God å se at veksten er der etter et svakt første halvår.

ORK: Selskapet leverte tall i dag. Omsetning kom på NOK 9,858mrd mot ventet NOK 9,869mrd. Justert EBIT på NOK 1,267mrd mot ventet NOK 1,242mrd. Bunnlinja før skatt endte på NOK 1,312mrd mot ventet NOK 1,254mrd. Topplinja skuffet litt, men god kostnadskontroll nedover i kjeden gjorde at selskapet slo markedets forventinger så vidt. BCG leverte en justert EBIT på NOK 1,267mrd mot ventet NOK 1,275mrd, så in line med det som var ventet. Vi venter ikke de store endringen i estimatene for selskapet. Alt in line med hva som er ventet.

TEL: Selskapet leverte tall i dag. Omsetning kom på NOK 30,735mrd mot ventet NOK 31,04mrd. Justert EBITDA kom på NOK 12,976mrd mot ventet NOK 12,541mrd. Bunnlinja endte på NOK 5,756mrd mot ventet NOK 4,310. Veldig god kostnadskontroll for selskapet gjorde at en miss for topplinjen resulterte i en god beat (33,5%) vs konsensus. Selskapet kan vise til en fri kontantstrøm på NOK 9,4mrd. Netto gjeld er på NOK 41mrd mot ventet NOK 46,212mrd. Selskapet leverer godt og her kan vi nok forvente estimatoppjusteringer. Selskapet har allerede erklært ekstra tilbakekjøp av aksjer. Med en dividende yield på 4,74%, er nok Telenor et attraktivt aksje med en god direkteavkastning.

VALUTA: De amerikanske børsene reverserte seg etter negative tall mandag. Tirsdagen endte med bred oppgang uten de helt store nyhetene. Dow opp 0,72 prosent mens Russel2000 opp 0,22 prosent. Renter stiger noe på spekulasjoner rundt valg av ny leder i Fed. USD sideveis, 1,1760 mot EUR og Index på 93,80. I Europa bygger spenningene seg opp i forkant av ECB møtet torsdag. Uendret rente er konsensus, mange ser dog endring i stimulipolitikken, noe som igjen kan drive renter mot oppsiden. EUR Index på 94,45 og EUR stiger i mange kryss og vi tar med at EURCHF handler 1,1650. I Japan brøt Nikkei en 16 dagers lang oppadgående trend og ender ned 0,3 prosent. Markedet er positiv til regjeringen og den økonomiske politikken. YEN handler 113,85 mot USD og 133,95 mot EUR. I Kina sentreres makten mer hos Xi, børsene stiger og troen på økt vekst er i fokus I Australia faller AUD på skuffende CPI tall og handler 0,7720 mot USD. Det er små utslag i metallprisene, vi tar med oss at Gull handler 1.275USDo som er på lave siden av siste tids range. Det er lite nyheter her hjemme og fokus er mot rentemøte i Norges Bank i morgen. Høyere oljepris endrer lite på prisbildet av NOK i det korte bildet. EURNOK på 9.4150 med USDNOK 8,0050 og SEKNOK 0,9735.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.