Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $58,30/fat uendret siden igår samme tid og uendret siden Oslo Børs stengte. EIA oljelagertall kom i går. Råoljelagrene viste vekst på 856k fat mot API som viste vekst på 500k fat. Bensinlagrene viste et fall på 5,5m fat mot API som viste fall på 5,8m fat. Destillatene viste fall på 5,3m fat mot API som viste fall på 5,8m fat. Alt i alt, en lik rapport som API.

STL: Oljeselskapet leverte Q3 tall i dag. Omsetning kom på $13,61mrd mot ventet $14,37mrd (-2%). Justert EBIT kom på $2,35mrd mot ventet $2,45mrd (-4%) og justert Net Income endte på $0,8mrd mot ventet $0,76mrd (+7,6%). Ser vi på ikke-justert basis leverte de en EBIT på $1,1mrd mot ventet $2,45mrd (-55,21%) og en bunnlinje på -$0,48mrd mot ventet $0,76mrd (-163%). De fortsett med sin scriputbytte på 5% eller kontantutbytte på $0,221 som ventet. De har en Fri kontantstrøm over $50/fat. De opprettholder tidligere guidance på exploration på $1,3mrd. Den store forskjellen mellom justerte tall og IFRS tall er blant annet en justert nedskriving. Vi tolker disse tallene som netto negative. Med justerte tall leverer de in line med hva som ventes, men IFRS tall er langt under det som er ventet. Selskapet endrer ikke mye av guidance, men hever output veksten fra 5 til 6%. Alt i alt, dette er ikke tall etter vår mening som drar aksjen oppover etter en utvikling i Q3 fra NOK 135 til NOK 165 (22%).

DNB: Banken leverte kvartalstall i dag. Netto renteinntekter kom på NOK 9mrd mot ventet NOK 9,05mrd (-0,49%). Totale inntekter kom på NOK 12,93mrd mot ventet NOK 12,66mrd (+2,12%). Bunnlinja endte på NOK 5,65mrd mot ventet NOK 4,67mrd (+21,05%). ROE er på 11,2% mot ventet 9,34% (+19,91%). CET1 er på 16,3% mot ventet 16,1% (+1,24). Veldig gode tall fra DNB, igjen drevet av god kostnadskontroll. Vi legger til at utskillelsen av VIPPS i eget selskap gav DNB en regnskapsmessig gevinst på NOK 754m. Ser vi på Resultat før skatt og nedskrivinger kom det inn på NOK 7,41mrd mot ventet NOK 7,39mrd, så relativt in line. Ser vi på prisingen på selskapet mot peers har vi sett på forholdet mellom ROE og PB. En høyrere ROE bør gi selskapet en bedre PB da bokverdiene man har skaper bedre avkastning. DNB prises omkring på snittet på dette forholdstallet. Alt i alt, positive tall fra DNB som bør gi understøtte til aksjen, men noen substansiell oppside over tid, ser vi som lite sannsynlig.

PGS: Selskapet leverte Q3 tall i dag. Omsetning kom på $207,6m mot ventet NOK $228m (-8,95%). EBITDA kom på $108,6m mot ventet $127m (-14,495). Justert EBIT kom på $-30,4m mot ventet $-6,21m (-1924%). Bunnlinja endte på $-136,1m mot ventet $-20,6m (-761%). Dette er en headline som skuffer stort og store nedskrivinger gjør at selskapet skuffer enda mer. Ordreboken til PGS går ned fra $248m i Q2 til $167m i Q3. Ser vi på flåteutnyttelsesgraden fremover har den bedre seg litt, men fortsatt svakt. De tar ned antall forventede skip fra 8-9 til 6-8. Igjen, veldig svake tall fra PGS og lavt ordreinntak gir ikke positivt outlook for selskapet.

KOG: Selskapet leverte kvartalstall i dag. Omsetning på NOK 3,28mrd mot ventet NOK 3,3mrd (-1,09%). Underliggende EBITDA på NOK 364m mot ventet NOK 339m (+7,37%). EBITDA (inkl Nok 90m i restrukturering) på NOK 274m. Grunnet restruktureringskostnader blir tallene skuffende, men underliggende drift er bedre enn ventet. Maritime levete en EBITDA på NOK 176m mot ventet NOK 122m. Forsvar leverte en EBITDA på NOK 142m mot ventet NOK 187m. Protech leverte en EBITDA på NOK -53m mot ventet NOK 27,6m. Det var den maritime avdelingen som dro opp resultatet for aksjen i dag. For fremtiden venter de en stabilisering for maritime og store ordreinnganger i Q4. Q3 var soft på ordreinntak og skuffer nok markedet der. Alt i alt, en litt skuffende rapport med høye kostnader. Venter ingen positiv dag for aksjen i dag.

NAS: Flyselskapet leverte tall i dag. Omsetning kom på NOK 10,07mrd mot ventet NOK 10,13mrd (-0,54%). EBITDAR kom på NOK 3,18mrd mot ventet NOK 3,63mrd (-12,32%). EBITDA kom på NOK 1,99mrd mot ventet NOK 2,5mrd (-20,1%). Bunnlinja endte på NOK 1,03mrd mot ventet NOK 1,45mrd (-28,78%). Skuffende headlines. Selskapet holder på 2017 estimatet på 25% ASK vekst og 35% ASK vekst for 2018. De er fremoverlente og dundrer på. Selskapet hadde en netto operasjonell kontantstrøm på NOK 958m, men netto kontantstrøm totalt var på NOK -264,5m. Alt i alt, litt skuffende tall, men ikke noe som endrer splittelsen hos analytikerne om hvor aksjen skal. Enten har man tro på at kapasitetsveksten vil slå igjennom eller så har man tro på at selskapet har for mye gjeld og at planene ikke vil funke.

Det er duket for ECB, detaljer fra rentemøte slippes KL13,45 med pressebrief 45 min senere. Konsensus er uendret rente, fokus mot en forventet nedtrapping av stimulipakker. EUR stryket seg i går og gjennom natten. En nedtrapping og avvikling av pakker vil kunne presse renter opp over tid. EUR Index opp og omsettes på 94,80. Eurobørsene hadde en tung dag i går, EuroStoxx 50 ned 0,62 prosent. Negative børser i USA, alle de store indekser slutter ned rundt 0,5 prosent. USD handler noe svakere, størst utslag mot EUR som omsettes 1.1830 på morgenkvisten. USD Index 93,40. I UK kom det positive veksttall i går og GBP handler høyere, positiv undertone samt forventninger om høyere rente. GBPUSD 1,3270 med EURGBP 0,8915 og GBPNOK 10,625. I Østen ser vi Nikkei, Sydney og Shanghai børsene mot oppsiden, HangSeng ned 0,45 prosent. YEN handler noe sterkere mot USD, 113,40 , svakere mot EUR, 134,20. Spenning her hjemme til Norges Bank og deres rentemøte hvor detaljer slippes KL1000. Konsensus er uendret rente, eventuelle betraktinger rundt rentebanen (se chart) fra siste møte kan gi utslag for krona. EURNOK handlet høyere i går aften, mye på generelt EUR kjøp, men om forventingene til høyere rente ut stiger og våre egne forblir på dagens nivå kan dette, tiltross for god makro og oljepris være ett negativ for kronekursen. EURNOK 9,4675 med USDNOK 8,0100 og SEKNOK 0,9760

Rentebanen fra siste NB møte

Vi tar med at Riksbanken også har rentemøte i dag og slipper sine vurderinger KL0930CET, konsensus er uendret på

renter og gjeldende politikk

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.