Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $60,74/fat +0,18% siden igår samme tid og +0,61% siden Oslo Børs stengte. Fredag fikk vi CFTC tallene som viser hvordan blant annet hedgefond og andre profesjonelle forvaltere ligger i markedet. Vi snakket kort om hvordan markedet hadde posisjonert seg i morgenkommentaren i går. De ligger nesten like longposisjonert (BRENT + WTI) som i februar i år. Ser vi kun på brenten ligger vi likt med februar. Forskjellen er forklares i orkanproblemene i USA og effekten på denne forskjellen ser vi i at spreaden har økt mellom de to oljekontraktene. Vi kan se under hvor mye mer negativ markedet har vært til WTI vs Brent den siste tiden ved å se den ukentlige endringen på netto longposisjonene. Vi legger at Irak har økt eksporten fra sine sydligere havner med 220k fpd opp til 3,45 fpd etter at eksporten fra Kirkuk har vært slappere grunnet geopolitisk uro.

NOFI: Bank Norwegian leverte tall i dag. Netto renteinntekter kom på NOK 937,65m mot ventet NOK 955m. Totale inntekter kom på NOK 987,6m mot ventet NOK 1mrd. Nettoresultatet endte på NOK 433m mot ventet NOK 426,50m. Alt i alt, en rapport som er in line. Selskapet kan vise til en 56% vekst i netto renteinntekter 12m rullerende og en 72% vekst i nettoresultatet i samme periode. Selskapet har klart å skalere uten at det har dratt for mye kostnader. Vi har kun sette en kostnadsvekst på nedskrivinger på lån på 18%. Selskapet prises til en PB 3,72x og har en ROE på 39,2%. Dette gir et forholdstall på 10,53x mot snittet på mellom 8-9x. Selskapet har levert strålende vekst, men basert på tallene i dag ser ikke vi noen grunn til at aksjen skal kjøpes kraftig oppover.

AKERBP: Selskapet hentet inn NOK 4,1mrd i en emisjon. Tegningskurs var på NOK 182,5/aksje og NOK 1,5/aksje relatert til utbytte, noe som gir en totalpris på NOK 184/aksje. Den stengte i går på NOK 184/aksje, noe som gjør at markedet spiser disse aksjene uten rabatt.

VALUTA: Det kommer ett knippe med viktige makrotall for Eurosonene i dag. BNP, arbeidstall og inflasjon står alle på agendaen. Viktige tall for ECB i sine planer om normalisering. EUR Index på 93,50 med og EuroStoxx50 på 3.660. Amerikanske børser falt noe tilbake i går, størst fall hadde Russell2000 med 1,04 prosent. Fokus rundt valg av Fed leder. USD handler noe svakere, Index 94,40. EURUSD handler 1.1635. I Japan holde BOJ renter og poltikk uendret, dette var som ventet. YEN handler noe sterkere

113,10 mot USD og 131,65 mot EUR. Metallprisene handler mot sterke siden, Aluminium på 2.175USDt og Platinum på 926USDt. Gull sideveis, 1.277USDo, roligere geopolitisk klima gir mindre fokus på safe haven. Krona relativt stabil, høyre olje men svakere makro gir blandet bilde. Det er flere aktører som ser for seg svekket NOK ut året for så å styrkes igjen. Vi tror fokus mot olje og utviklingen i Eurosonen vil veie tungt. EURNOK handler 9,4910 med USDNOK 8,1560 og SEKNOK 0,9765.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.