Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $61,25/fat +0,84% siden igår samme tid og +0,54% siden Oslo Børs stengte. API oljelagertall kom i går. Råoljelagrene ble estimert til et fall på 5,1m fat mot ventet fall på 1,8m fat. Bensinlagrene falt med 7,7m fat mot ventet fall på 1,5m fat. Destillatene falt med 3,1m fat mot ventet fall på 2,1m fat. Positive tall for oljen som fortsatt er i en positiv trend.

EPR: Selskapet leverte en omsetning på NOK 1,28mrd mot ventet NOK 1,33mrd. EBITDA kom på NOK 115,9m mot ventet NOK 132,14. EBIT kom på NOK 95,19m mot ventet NOK 112m. Bunnlinja endte på NOK 65m mot ventet NOK 76m. De leverer en like-for-like vekst på 3,2%, bedre enn markedet men dårligere enn guidance. De guider om et dårlig Q4 og sier «Relatively disappointing performance in Q# has continued into Q4». Q4 er selskapets viktigste kvartal så hvordan de leverer her blir viktig. Skuffende tall fra selskapet og en slapp guidance videre gir nok ikke noe positivitet i aksjen på kort sikt.

MHG: Lakseselskapet leverte kvartalstall i dag. Omsetning kom på €867,8m mot ventet €908m. Operasjonell EBITDA kom på €231,7m mot ventet €229m. Operasjonell EBIT kom på €194,2m mot ventet €191m. Dette gir MHG en operasjonell EBIT/kg på €2,04 mot ventet €2,25. Bunnlinja endte på €150,6m mot ventet €144m. Omsetning bommet litt på forventningene, men gode marginer nedover bidro til at OP.EBIT slo forventningene med 1,68% og Bunnlinja slo forventningene med 4,58%. Slaktevolumet i perioden var på 95 338 tonn. De melder om et utbytte på NOK 3,4/aksje mot ventet NOK 3,03/aksje. De guider et totalt volum i 2018 på 410k tonn. For 2018 estimeres en laksepris på €6,14/kg, vi estimerer at MHG leverer en Operasjonell EBIT/kg, på €2,04 mot €2,37 YTD 2017. Dette er grunnet at vi ser et prisbildet tilsvarende det vi har nå, i 2018. Legger vi da et volum på 410k tonn og en Operasjonell EBIT på €2,04 gir det oss en totalt operasjonell EBIT på €836,4m for 2018. Markedet estimerer en operasjonell EBIT på €2,31 (EBIT på €951 og volum på 412k). Dette er mer in line med 2017. Det ventes en tilbudsvekst på 4-9% i 2018. Selskapet har per gårsdagens close en EV på NOK 84 658m. Dette priser selskapet til en EV/EBIT’18 på 10,65x. Snittet for 2017 ligger på 11,51x og 2018 på 8,35x. Vi mener at et EV/EBIT på 2017 prising er mer riktig og ser en kurs på NOK 173,54/aksje. Aksjen stengte i går på NOK 159,5.

VALUTA: Amerikanske børser steg noe tirsdag, fokus mot Trumps skattereform, rentemøte og valg av Fed leder. Trump uttalte at han håpet å se skattereform vedtatt før jul, men en viss usikkerhet må påregnes her. USD sideveis uten store utslag, 1,1635 mot EUR og en Index på 94,55. Konsensus er uendret renter og politikk fra Feds rentemøte. Makrotall fra EU i går kom inn på linje med forventinger, inflasjon fortsatt lav og underbygger ECBs «hold renten lav politikk». Veksten er som ventet positiv og arbeidsløshet faller noe, men her er det regionale forskjeller. EUR Index 93,55 som er på linje meg gårsdagen GBP styrker seg noe, 1.3285 mot USD og EURGBP på 0,8765. CHF noe svakere, 1.1625 mot EUR og 8.1850 mot NOK. I Japan leverer flere av de store selskapene gode tall og drar Nikkei mot oppsiden. HangSeng og Sydney følger, mens Shanghai er sideveis. YEN noe svakere mot USD, 113,95 og 132,65 mot EUR, mens AUD og Kiwi styrker seg noe, 0,7670 og 0,6910 mot USD. Norges Bank vil selge valuta for 650m NOK pr dag i November. Dagens PMI tall slippes Kl 0900. Krona fortsetter å utfordrer svake siden, men holder seg i relativt sett smal range. EURNOK 9,5150 med USDNOK 8,1725 og SEKNOK 0,9760.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.