Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $60,60/fat -1,06% siden igår samme tid og -0,57% siden Oslo Børs stengte. EIA oljelagertall kom i går. Råoljelagrene viste et fall på 2,4m mot API som viste fall på 5,1m. Bensinlagrene viste et fall på 4m mot API som viste fall på 7,7m fat. Destillatlagrene viste fall på 320k fat mot API som viste fall på 3,1m fat. En positiv rapport i seg selv, men etter at API-tallene hadde vist en enda bedre rapport kom markedet litt ned igjen. Amerikansk oljeproduksjon økte til 9,55m fpd og eksporten økte til 2,1m fpd, første gang USA har eksportert mer enn 2m fpd. Den siste tiden har det vært en høy booking av skip da differansen mellom Brent og WTI har økt videre og er nesten på $7/fat.

SKBN: Banken leverte tall i dag. Netto renteinntekter kom på NOK 331m mot ventet NOK 329m. Totale inntekter kom på NOK 385m mot ventet NOK 379m. Resultat før skatt og nedskrivinger kom på NOK 237m. Bunnlinja endte på NOK 165m mot ventet NOK 157m. Overall tall som var roughly in line, til litt bedre enn ventet. Lånetap var på NOK 19,8m mot ventet NOK 15,4m. Selskapet fikk en ROE på 13% i kvartalet mot ventet 12,5%. Basert på gårsdagens close og bankens egenkapital prises de til en PB på 1,63x. Dette gir de en PB/ROE på 12,57 mot snittet på 11,97. Kjernekapitalen på 14,7%. Banken kan vise til en lånevekst på 17,9% å-o-å. Gode tall fra banken, men sammenlignet med peers ser vi den som fullpriset i våde modeller før eventuelle justeringer.

VALUTA: Det ble som ventet på gårsdagens rentemøte i Fed, uendret rente og politikk. Fed uttalte videre at de så god vekst i amerikansk økonomi noe som igjen tolkes til at den ventede renteøkning komme på desembermøtet. Børsene endte blandet, Dow og S&P500 opp, mens R2000 og Nasdaq falt noe tilbake. Små utslag i valuta,

EURUSD på 1.1650 med Index på 94,45 som er på linje med gårsdagen. I England ventes det en økning av rentene på 0,25 prosent i dag til 0,50 prosent. BOE holder møte, og makrobildet gir rom for en rentejustering. GBPUSD handler 1,3280 med EURGBP 0,8775. GBPNOK 10,7950. I Østen er børsbildet blandet, Nikkei fortsetter sin lange oppadgående trend, mens Sydney og Shanghai ender dagen med negative tall. Yen noe sterkere, 113,85 mot USD og 132,75 mot EUR. Gullprisen er stabil, 1.279USDo mens Aluminium handler mot oppsiden, 2.184USDt. I Norge kom PMI inn på den positive siden, tallene ga et positivt bidrag til NOK. EURNOK handler 9,4700 med USDNOK 8.1250 og SEKNOK 0,9700.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.