Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $63,57/fat +0,25% siden i går samme tid og +0,54% siden Oslo Børs stengte. EIA oljelagertall kom inn i går og viste en uventet bygging i lagrene. Oljelagrene viste en vekst på 2,24m fat mot API som viste fall på 1,6m fat. Bensinlagrene viste fall på 3,3m fat mot API som viste vekst på 520k fat. Destillatene falt med 3,36m fat mot API som viste fall på 3,1m fat. Alt i alt, tall som er svakt negative for oljeprisen.

LSG: Lerøy Seafood leverte tall i dag. Omsetning kom på NOK 4,37mrd mot ventet NOK 4,99mrd. EBITDA kom på NOK 1mrd mot ventet NOK 1,02mrd. Operasjonell EBIT kom på NOK 861m mot ventet NOK 863m. Resultat før skatt og biomassejusteringer endte på NOK 899m mot ventet NOK 877m. Operasjonelt er ting som ventet, men selskapet tar en stor nedskriving på biomassen på NOK 514,6m. Selskapet opplevde problemer ved Sjøtrollokasjonen sin og måtte slakte tidligere enn ventet. Dette gjorde at volumet kom på ~46k tonn mot ventet ~41k tonn. Det gav også marginpress på nedsiden og selskapet oppnådde en EBIT/kg før biomassejusteringer på NOK 17,4. Q3 har tidligere for LSG vært en kvartal med dårligere marginer. Historisk har farming stått for 83% av selskapets operasjonelle EBIT. Selskapet oppnådde en EBIT/kg på NOK 25,5 sålangt i 2017 og vi venter roughly det samme for dem neste år. De har guidet et volum på 180500 tonn. Dette bør da gi en EBIT på NOK 4,6mrd. Legger vi til en EV/EBIT på 9,2x (snittet for sektoren 2017) og en NIBD på NOK 2,73mrd, gir det oss en aksjekurs på NOK 66,48. Markedet venter en Operasjonell EBIT på NOK 4,16mrd, så vi ligger foran konsensus.

AUSS: Austevoll Seafood leverte tall i dag. Omsetning kom på NOK 4,9mrd mot ventet NOK 5,43mrd. EBITDA på NOK 1,05mrd mot ventet NOK 1,14mrd. Operasjonell EBIT på NOK 822m mot ventet NOK 911m. Resultat før skatt og biomassjusteringer kom på NOK 873m mot ventet NOK 925m. Over hele linja skuffet selskapet. AUSS skrev også ned biomassen med NOK ~500m.

DNO: Oljeselskapet leverte en omsetning på NOK $73m mot ventet $75,9m. Selskapet førte inn $556m inn under andre inntekter relatert til oppgjør for utestående beløp fra Kurdistan. Dette gjør at EBITDA i selskapet kommer på $529,4m mot ventet $49,3m. Justert for denne store summen, fikk selskapet en EBITDA på $-26,6m. Selskapets andel av produksjon kom på 74 800 boepd mot ventet 80 062. Så operasjonelt leverte selskapet svakere enn ventet. Selskapets aksjekurs har falt den siste tid grunnet uoverensstemmelsene i Kurdistand relatert til deres ønskede frigjøring. DNO uttaler at produksjonen deres ikke er påvirket. Vi mener tallene i dag ikke er positive, men ser at selskapet aksjekurs per dags dato ikke reflekterer et operasjonelt bilde, men et geopolitisk bilde.

SUBC: Selskapet leverte kvartalstall i dag. Omsetning kom på $1,06mrd mot ventet $1,09m. Justert EBITDA kom på $250m mot ventet $280m. Bunnlinja endte på $111m mot ventet $117m. Svakere over hele linja. Backloggen endte på $5,29mrd mot ventet $5,19mrd. Selskapet ser en omsetning i 2018 på linje med 2017, men betydelig lavere EBITDA margin. Selskapet prises per dags dato til en EV/EBITDA’18 på 6,33x. Dette er litt under snittet mot peers på 6,77x. Altså ikke en prising som er veldig feil. Selskapet altså et lavere resultat neste år, nå som ikke bør gi en multippelekspansjon. En EBITDA som blir lavere og en multippel som opprettholdes gjør at vi venter en svak dag for aksjen.

AVANCE: Shippingselskapet leverte tall i dag. TCE earnings kom på $9,7m mot ventet $8,6m. EBITDA på $1,3m mot ventet $2m4 og selskapet fikk et netto tap på $17,8m mot ventet $17,7m. Overall ser headlinen til å være roughly in line med hva markedet venter. Selskapet venter et økt volum fremover på bakgrunn av vekst i amerikansk skiferolje/gass produksjon. Selskapet uttaler at de ser at antallet nybygginger av skip er fallende og med en allerede høy flåteutnyttelse venter de økte rater. Alt i alt, tall som ventet, til litt negative, og et outlook som er svak positiv venter vi en falt utvikling på aksjen i dag.

VALUTA: Amerikanske børser la all på seg onsdag og Dow handlet for første gang over 23,600 poeng. Den positive trenden vedvarer og fokus er mot skattereform som ifølge Trump skal vedtas før juleferien. USD handler stabilt i området 1.16 mot EUR, USDIndex på 94,65. Brexit forhandlinger gjenopptas i dag, forventningene er blandet. GBPUSD 1.3140 med EURGBP 0,8840. Blandet børsdag i Europa i går, EuroStoxx 50 ned 0,1 prosent, EUR Index på 93,45 som er på linje med onsdagen. I Østen er børsbildet blandet, Nikkei svakt negativt, mens Shanghai og Sydney er opp rundt 0,5 prosent. Trump har landet i Kina , handel, proteksjonisme og Nord-Korea er alle områder som kan skape markeds turbulens. YEN handler noe sterkere, 113,60 mot USD og 131,90 mot EUR. AUD omsettes 0,7685 mot USD. Gull handler 1.284USDo, Aluminium har falt noe tilbake, 2.095USDt. Krona handler stabilt mot EUR, 9,4690 og vi ser USDNOK 8,1525 mens SEKNOK omsettes 0,9735. Inflasjonstall her hjemme i morgen blir viktige, lav inflasjon støtter lave renter, brud på trend her vi kunne gi markedsbevegelser

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.