Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $62,82/fat -1,15% siden igår samme tid og -1,06% siden Oslo Børs stengte. EIA rapporten i går peker på høyere amerikansk oljeoutput. Fitch uttaler at en oljepris over $60 ikke er opprettholdbart. EIA rapporten viser at amerikansk output har økt nå tolvte måned på rad.

BAKKA: Oppdrettsselskapet leverte kvartalstall i dag. Omsetning kom på DKK 804m mot ventet DKK 737m. Operasjonell EBITDA på DKK 302m mot ventet DKK 293m. Operasjonell EBIT på DKK 252m mot ventet DKK 252m. Bunnlinja endte på DKK 56m mot ventet DKK 182. Selskapet leverte en god omsetning, men grunnet lavere marginer enn tidligere endte Op.EBIT akkurat som ventet. Ser vi på EBIT/kg for Farming og VAP oppnådde de NOK 23,02 i kvartalet vs NOK 27,82 for 2017 YTD og NOK 28,97 i Q3’16. Det var Farming som dro ned, da VAP bedret EBIT/kg fra NOK -9,84 til NOK -1,08. Farming gikk fra NOK 31,05 til NOK 23,51. Grunnen til dette er lavere laksepriser som gjør at prisen på råmaterialer er lavere for VAP. Selskapet venter en tilbudsvekst i 2018 på 7-8%, men lavere tilbud av egen laks. De guider sitt tilbud til å være på 51k tonn i 2018 mot 54k tonn i 2017. Farming stod for 86% av EBIT i Q3 og 103% 2017 YTD. Vi estimerer en EBIT/kg på NOK 29,02 for farming neste år. Dette gir oss en Operasjonell EBIT på NOK 1480m eller DKK 1156m (DKKNOK 1,28). Legger vi til at dette tilsvarer total Operasjonell EBIT (100%) gir det oss en total OP.EBIT på DKK 1156m. Markedet venter i snitt DKK 1478m. Selskapet har per i dag en NIBD på DKK 356m. Aksjen prises per i dag til en EV/EBIT’17 på 10,47x. Med svakere utvikling neste år, bør denne multippelen litt ned. Legger vi til grunn en EV/EBIT på 10x. Gir det oss en aksjekurs på NOK 295 basert på utestående aksjer. Vi venter et fall i aksjen i dag.

KID: Interiørselskapet leverte kvartalstall i dag. Omsetning kom på NOK 343,8m mot ventet NOK 341,75m. EBITDA kom på NOK 60,5 mot ventet NOK 62,25m. EBIT på 51,4m mot ventet 55,25m. Bunnlinja endte på NOK 36,4m mot ventet NOK 38,67m. Selskapet skal betale ut NOK 1/aksje i halvårsutbytte, in line med utbyttepolicyen. Selskapet hadde en LFL vekst på 5,1% og hadde en totalt vekst på 9,5%, in line med tekstilmarkedet. Dette er et marked som har gått veldig bra sammenlignet med resten av retailsektoren som vokste med 2,1% (SSB). Selskapet hadde en litt lavere bruttomargin i kvartalet grunnet salg på kjøkken- og barnekategorier. Alt i alt, tall som var relativt in line, men litt på den svake siden. Selskapet leverer fortsatt solid vekst. Vi venter en omsetning i 2018 på NOK 1512m basert på en vekstrate på 8,15% (samme som Q3’16 til Q3’17). Vi opprettholder troen på en nettomargin på 9,24% for året (samme som 2016). Dette går gi en bunnlinje i 2018 på NOK 139,64m noe som gir en EPS på NOK 3,43. Det priser da selskapet til en PE på 13,62x. Aksjen prises i dag til en PE’18 på 12,13x og en PE’17 på 14,36x. Peers prises i snitt til en PE’18 på 16,88x og en PE’17 på 21,04x. KID har lenge blitt priset under dette og legger vi til grunn en 2017 prising på aksjen for 2018 gir det oss en aksjekurs på NOK 49,25 og legger vi til grunn en 2018 prising på linje med peers gir det oss en aksjekurs på NOK 57,90.

VALUTA: USD faller noe tilbake uten de helt store nyhetene. EURUSD 1.1675 med Index på 94,40. Fokus i statene rettes fortsatt mot skattereform og det endelige resultatet. I Europa er forhandlingene rundt Brexit et tema. Renter stiger noe og vi ser nok en dag med negative børser. IMF uttalte i går sin støtte til ECB og deres politikk der nedtrapping av stimuli er ett av temaene. EuroStoxx 50 ned nye 0,43 prosent i går, Cac40 i Paris ned 0,73 prosent. EUR styrkes noe og Index handler 94,05 opp fra 93,75 i går på samme tid. GBP styres av pågående Brexit forhandlinger og en økt misnøye mot May. Det kan videre synes som om resultatet av Brexit forhandlinger skal vedtas av Parlamentet, noe som igjen kan skape ny støy. GBPUSD 1.3095 med EURGBP 0,8915 og GBPNOK 10,68. I Kina kom makrotall (detaljhandel og industriproduksjon) ut lavere enn ventet men viser fortsatt god vekst Kina indeksene falt, Shanghai ned 0,52 prosent mens SZSE COMP ned 0,98 prosent. Nikkei ender også lavere, dog bare 0,08 prosent , og er tredje dag på rad med negativ slutt. YEN handler sideveis, 113,65 mot USD og EURYEN omsettes 132,85. AUD 0,7635 mot USD mens Kiwi fallet til 0,6855, mye på uroligheter innen regjeringspartiet. BNP tallene her hjemme inn på morgenkvisten, opp 0,6 i siste kvartal. (http://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/stabil-vekst-i-fastlands-bnp). Forbrukertillitstall her hjemme viste også vekst og er høyere en siste kvartal. EURNOK handler 9,5275 med USDNOK 8,1535 og SEKNOK 0,9735.

EURNOK 2017