Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $63,19/fat uendret siden i går samme tid og +0,24% siden Oslo Børs stengte. De offisielle oljelagrene kom i går. Oljelagrene viste fall på 1,86m fat mot API som viste fall på 6,5m fat. Bensinlagrene viste bygging på 400k fat mot API som viste vekst 900k fat. Destillatlagrene viste vekst på 300k fat mot API som viste fall 1,7m fat. Etterspørselen faller og var i forrige uke ned 466k fpd og importen var ned 25 k fpd. Amerikansk produksjon er opp 13 k fpd. Run rate veksten er på 700k fat y-o-y. Amerikanske oljerigger er opp totalt sett i november. Dette er første måned med riggvekst siden juli. Vi har nevnt tidligere at vi nærmer oss en periode der riggtellingen øker da korrelasjonen mellom kraftige endringer i oljeprisen gir en oljeriggvekst 20-24 uker etter prisendringen. Det er nå 22 uker siden oljeprisen snudde i juni. Vi mener at oljeprisen skal lavere utover vinteren og ser dermed at integrerte oljeselskaper ligger i øvre del av sin range.

AKER: Investeringsselskapet leverte kvartalstall i dag. Net Asset Value økte fra NOK 28,8mrd til NOK 34,71mrd. Dette for det meste drevet av en positiv utvikling i AKERBP, deretter Ocean Yield. Ser vi statistisk på dette er korrelasjonen mellom AKERBP og AKER på 0,94 siden 1. jan. 2015. Dette ser vi gjenspeile seg i det operasjonelle da AKERBP tilsvarer 50% av selskapets investeringer.

VALUTA: USD falt tilbake onsdag i kjølvannet av spekulasjon rundt FED og deres rentesetting i etterkant av Feds referatet fra siste møte. USD Index på 93,15 ned fra 93,75 på samme tid i går. EURUSD på 1.1835. US Bonds stiger og renter faller tilbake. Børsene faller noe tilbake uten de helt store nyhetene, vi tar med at det er stengt i dag for Thanksgiving. I Europa falt børsene i går, DAX ned 1,16 prosent på selskapsrelaterte nyheter. BNP i Tyskland kom inn på target på morgenkvisten. EUR handler noe sterkere, Index 94,70 opp fra 94,35 samme tid i dag. I Østen ser vi en blandet børsdag, Nikkei opp mens Shanghai faller tilbake. YEN handler 111,20 mot USD og 131,60 mot EUR. Gull fortsetter å handle innenfor smal range, 1.290USDo mens metaller generelt stiger noe med fallende USD.

Aluminium på 2.103USDT og Platinum på 936USDt.m Det er enighet på borgerlig side om et budsjett. Oljeselskapenes investeringer i 2018 oppjusteres fra 141,7 til 144,3 milliarder. Positive nyheter for hele næringskjeden. Krona handler noe sterkere, 9,6430 mot EUR og 8.1515 mot USD. SEKNOK 0,9780. Inflasjonsforventninger fra Norges Bank for 2018 slippes Kl. 10.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.