Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $62,24/fat +1,65% siden i går samme tid og -0,53% siden Oslo Børs stengte. Kraftig prishopp i raffinerte produkter i USA gjorde at etterspørselen etter olje (innsatsfaktoren i blant annet bensin og diesel) økte. Raffinerimarginene økte fra $14/fat i juni til $25/fat i midten av november. Destillatmarkedet (blant annet diesel) var i kraftig overtilbud, men lagrene har falt kraftig da etterspørselen økte kraftig, spesielt eksportmarkedet. Vi har da sett en finansielt marked (hedgefond bla) som har ligget rekordlong i olje, bensin og destillater. Det som eventuelt kommer til å dra oljen oppover i 2018 vil nok være destillatetterspørselen fra fremvoksende markeder, men nå har raffinerikapasiteten begynt å ta igjen etterspørselen. Vi så i forrige uke en kraftig vekst i lagrene for bensin og destillater. Dette kan begynne å tyde på man ligger rundt en ekvilibrium. Slutten av Q1 frem mot påske er en periode der mange av raffineriene i USA har planlagte nedstengninger for oppgraderinger osv. I grafen under ser du utviklingen de siste tre årene. Vi har også på høsten, men det er mer grunnet hurricane season som i år slo kraftig ut. Vi venter at med den veksten vi ser i oljeproduksjonen i USA, kan de planlagte raffineristoppen i Q1-Q2’18 skape et overtilbud av olje igjen.

NYE KURSMÅL: Credit Suisse kutter kursmålet på EVRY fra NOK 37 til NOK 36,50. Barclays hever kursmålet til TELENOR fra NOK 195 til NOK 210. JP Morgan hever kursmålet på STATOIL fra NOK 165 til NOK 170. Goldman Sachs kutter NORSK HYDRO fra Kjøp til Nøytral. Deutsche Bank hever kursmålet i Frontline fra $3-$5.

VALUTA: USD fortsetter sin ferd mot oppsiden og vi ser USD Index 93,95, 0,3 høyere enn på samme tid i går og opp 0,7 siden onsdag. Positiv børs, høyere rente og tro på Feds renteøkning trekker alle samme vei. EURUSD handler 1.1750 (se chart) Teknisk sett på spennende nivå. EURO Index på 94,45 ned fra 94,70 samme tid. Det er mindre tro på at ECB vil gjøre endringer i sin politikk, lave renter og gradvis nedtrapping av stimulipakker. Eurobørser steg i går, mens London falt noe tilbake. GBP stabilt mot USD, 1.3475, styrker seg noe mot EUR 0,8725 og ikke uventet er det Brexit sagaen, med nattens positive nyheter, som er i fokus. CHF svekkes, tro på at SNB vil holde renter lave på sitt møte til uken. (dagens renter er -1,25/-0,25 prosent). Long CHF posisjoner kan bli en dyr affære, EURCHF handler 1.1705. I Østen leverte så vel Kina som Japan gode makro tall og spesielt BNP fra Japan overbeviste. Nikkei opp 1,24 prosent, mens Shanghai stiger 0,55 prosent. Resten av regionen løftes med Japan. YEN svekkes med børs, 113,50 mot USD og 133,30 mot EUR. AUDUSD på 0,7510. Gull faller tilbake, sterkere USD og lavere geopolitisk risiko bidrar, 1.250USDo på morgen kvisten. Aluminium og Platinum på samme nivå som i går, 2.024USDt og 894USDt. Krona handlet på sterke siden i går, makro bidro. EURNOK åpner 9,7720 med USDNOK 8,3210. SEK handler fortsatt under press, 9,98 mot EUR og SEKNOK igjen undre 0,9800

EURUSD 2017

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.