Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $69,77/fat +0,52% siden igår samme tid og uendret siden Oslo Børs stengte. Oljeprisen handlet litt over $70/fat i går. Den store usikkerheten i oljemarkedet er en venezuelansk kollaps. Noen peker på at om produksjonen i landet faller kraftig videre, kan vi se en oljepris på $80. I den mer «day-to-day» verden ser vi at i USA og Asia begynner raffineriene å få press på sine marginer med høye oljepriser og høyt tilbud av produkt. Marginen ligger nå på det laveste nivået siden 2015. API tallene i USA kom ut i går og råoljelagrene indikerte en vekst på 4,8m mot ventet fall på 1,6m fat. Bensinlagrene steg med 4,1m fat mot ventet stigning på 2,4m fat. Destillatene falt med 1,3m fat mot ventet 1,5m fat fall. Raffineriutnyttelsen falt med 420k fpd. Alt i alt, svake tall for oljeprisen.

STL: Arctic Securities nedgraderer Statoil til Selg. Credit Suisse derimot øker til outperform fra underperform

SONG/RIG: Mer enn 90% av aksjonærene i Songa Offshore har godtatt budet fra Transocean. Transocan kommer til å foreslå at aksjen blir tatt av børsen så snart som mulig.

VALUTA: En undersøkelse utført av Reuters av 500 økonomer viser en sterke tro på global vekst og ikke siden 2010 har vi sett tilsvarende positivitet. Positive børser og råvarepriser underbygger dette. Asia og kanskje mest Kina er dog bekymret for mer proteksjonisme og en viss spenning hviler på Trump og hans tur til Davos. Amerikanske børser, foruten DOW som endte flatt, stiger og Nasdaq var gårsdagens vinner. USD forsetter å være under press, USD Index på 89,80 og dette er nivåer ikke sett siden 2014. USD faller tilbake i de fleste kryss til tross for god børs og makro, EURUSD 1,2310 med USDCHF 0,9550. Eurosonen i medvind, gårsdagens ZEW indeks fra Tyskland underbygger. Morgendagens ECB møte blir på alle mulige måter ett spennende møte. EUR Index 97,10. I Østen er børs bildet noe blandet, Nilkkei ned med sterkere YEN mens Shanghai stiger i troen på global vekst. YEN handler 110,00 med EURYEN 135,40 og AUD 0,8015 mot USD. Krona handler sideveis, 9,6220 mot EUR og USDNOK 7,8175 og SEKNOK 0,9775. Rentemøte i NB i morgen uten at markedet forventer endringer her. Fokus mot Olje, børs og utviklingen i Eurosonen.