Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $67,98/fat -2,71% siden fredag samme tid og -0,26% siden Oslo Børs stengte. Baker Hughes riggtelling viste en vekst på 6 oljerigger i forrige uke i USA og opp 14 rigger i Canada. Q1 i Canada er en periode med kraftig vekst i rigger, men det vi ser nå av antall rigger må vi tilbake til 2014 for å se samme antall. Da er det bare å vente enda mer volum fra USA og Canada fremover. CFTC tallene kom fredag og viste nedgang i nettoposisjoner, vi kommer mer innpå de i morgen.

VIX: VIX indeksen er en indeks som måler nær fremtidig volatilitet (usikkerhet) basert på SP500 opsjoner. Mange kaller denne indeksen fryktindeksen da den ofte stiger når markedet faller. På fredag stengte denne over 17,31. Noe som historisk sett er rundt midten av rangen (1990-i dag), men ser vi fra august 2015 og til i dag, ligger midten av rangen mellom 13-14. Grunnen til at vi har sett på denne siste perioden er grunnet det kraftige fallet i volatilitet. Forrige gang vi så høyere volatilitet enn dette var etter valget av Trump og da hadde vi volatilitet som touchet over 23. Markedet begynner nå å se på rentemarkedet og den økende obligasjonsavkastningen. Argumentet for den lave volatiliteten de siste årene og den høye aksjemarkedsprisingen (multipler) har vært mangel på alternative investeringer (les: obligasjoner). Man ser nå at økonomien i USA går bra og med en inflasjon (1,6%) som ligger rundt target (2%) stilles det spm fra noen aktører om FED kommer med flere rentehevinger enn tidligere annonsert. Dette vil åpne for bedre obligasjonsavkastning og kan skape en multippelkontraksjon istedenfor en multippelekspansjon. Under ser vi Syklisk PE (CAPE) på SP500 indeksen. Her i Norge er CAPE på et annet nivå (høyre), men får man en multippelkontraksjon i USA, vil nok det smitte over på Norge.

NHY: JP Morgan hever kursmålet på NHY fra NOK 56,5 til NOK 71.

RYANAIR: Flyselskapet leverte kvartalstall i dag tidlig. Nettoresultatet kom på €106m mot ventet €95m. Positivt med en beat, men selskapet sier de ikke deler konkurrentenes positivitet om høyere billettpriser utover sommeren 2018. De venter høyere kostnader med fokus på høyere drivstoffkostnader. Uansett en god headline som kan smitte over på Norwegian i dag.

VALUTA: Inflasjon og renter i fokus. Amerikanske renter presses høyere med økt inflasjon og tro på at sentralbanken vil øke rentene i 2018. Positive rentekurver smitter over til Europa og Østen der lave renter over lang tid er gjort mulig av stimulipakker. Amerikanske arbeidstall fredag og makro generelt underbygger en sterk USA økonomi. Børser sydover, mens USD handler sideveis. USD Index 89,04 med EURUSD 1,2450. I Europa har vi Index på 98,05, noe høyere enn fredag. Europa børsene også med røde tall. EuroStoxx 50 tok av 1,46 prosent fredag, mens DAX i Tyskland endte ned 1,68 prosent. Økt volatilitet vil kunne gi økt til flow til safe haven, Gull, YEN og CHF. I Østen er børsbildet mer blandet, Shanghai opp 0,73 prosent, mens Nikkei tar av hele 2,53 prosent. YEN handler 109,90 mot USD og 137,00 mot EUR. AUD lavere, 0,7935 mot USD. Norske svekket seg fredag aften med fallende oljepris. Nok handlet stabilt i smal range, 9,55-9,58 mot EUR meste av forrige uke men tiltros for gode arbeidstall fredag var fokus mot oljepris. Inflasjonstall fredag blir nå viktig. EURNOK åpner uka 9,6400 og USDNOK 7,7430 og SEKNOK 0,9790

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.