Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $64,34/fat -1,67% siden igår samme tid og -1,26% siden Oslo Børs stengte. Oljen fortsetter ned med økt fokus mot økt amerikansk vekst i produksjonen. Dollaren styrker seg, noe som også hjelper råvarene på nedsiden. Ellers ingen store nyheter. Baker Hughes riggtelling i kveld samt CFTC tallene kan gi en indikasjon på videre.

ENTRA: Eiendomsselskapet leverte kvartalstall i dag. Omsetning kom på NOK 526m mot ventet NOK 526m. Bunnlinja på eiendomsdrift endte på NOK 314 mot ventet NOK 240. For året kom omsetning på NOK 2075m mot ventet NOK 2138m. Bunnlinja på eiendomsdrift kom på NOK 1259m mot ventet NOK 1091m. EPRA NAV på NOK 127 mot 101 ved Q3, dvs at aksjen handles på 0,86x EPRA NAV. Selskapet foreslår et semiårlig utbytte på NOK 2,1/aksje. Det gir årlig utbytteyield på 3,8%.

SPOL: Sparebanken Østlandet leverte kvartalstall i dag. Omsetning kom på NOK 959m mot ventet NOK 864,50m. Nettoresultatet endte på NOK 337m mot ventet NOK 285,25m. For året kom tallene hhv på NOK 3496m mot ventet NOK 3370m og NOK 1257m mot ventet NOK 1200m. Bedre enn ventet av banken. Egenkapitalavkastningen kom 10,2% for året og en kjernekapitaldekning på 16,8%. Banken foreslår et utbytte på NOK 3,96/aksje, det tilsvarer en utbytteyield på 4,25%. Banken prises i våre modeller til 8,88x. Noe som er over snittet på 7,78x, men fortsatt lavere enn de store forretningsbankene som DNB, Nordea osv.

VALUTA: Fokuset mot høyere rente i USA presser børser lavere og USD handler sterkere med USD Index 90,10 og EURUSD 1,2270. Ny usikkerhet rundt budsjettavtale etter at avstemning av fremforhandlede forslag ble utsatt. ECB ble tidligere oppfattet på at Euro renter skal holdes lave, flow vandrer mot bedre yield og safe haven. Euro Stoxx tok av 2,70 prosent i går. Euro Index handler 96,85. BOE var mer bullish til rentebanken på sitt møte enn ventet, positivt for GBP. 1,3970 mot USD og 11,12 mot NOK. EURCHF styrkes med safe haven flow, 1,1500, mens Gull handler noe høyere, 1321USDo. I Østen har vi også røde børstall, Nikkei ned 2,27 prosent, mens Shanghai tar av i overkant av 4 prosent. YEN styrkes med fallende børs og safe haven flow. 109,00 mot USD. AUD også noe lavere, 0,7790 mot USD. Råvarer generelt handler sideveis, Aluminium på 2160USDo og Platinum på 960USDt. Inflasjonen her hjemme kom inn lavere enn ventet, se graf, og tok luften ut av «høyere rente fort» caset NOK handler svakere og krydret med lavere oljepris og børs kan vi se økt pres på svakere krone. EURNOK 9,7650 med USDNOK 7,9515 og SEKNOK 0,9810.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.