Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $67,33/fat uendret siden igår samme tid og +0,31% siden Oslo Børs stengte. Sjefen for den internasjonale energibyrået uttalte i går at USA kan ta over som største eksportør over Russland i 2018. Han venter heller ikke noen peak i USA produksjon før 2020. USA har allerede blitt større enn Saudi Arabia. Ser vi også på USA sin importtall, er de på det laveste siden EIA begynte å måle i 2001. Det amerikanske markedet har vært utrolig viktig for OPEC.

HAVI: Selskapet Havilla Shipping leverte kvartalstall i går ettermiddag. Det er for få meglerhus som har analyse på selskapet, så ingen konsensusestimater via våre vanlige kanaler. Selskapet leverte en omsetning for året på NOK 594,85m mot 2016 på NOK 1093,74m. De fikk et driftsresultat (EBIT) på NOK -249m mot 2016 på NOK -746m. Ser man på EBITDA nivå kom tallene inn for året på NOK 78,36m mot 2016 på NOK 474,63m. 2016 var altså drevet av store nedskrivinger og en etterfølgende restrukturering i starten av 2017. Nettoresultatet endte på NOK 452m mot 2016 på NOK -1202m. Det positive resultatet var drevet av den nevnte restruktureringen der gjeld med innløst og det regnes under finansposter med «inntekt» på NOK 887,65m, netto finansposter i 2017 var på NOK 684,76m. Bokført egenkapital per aksje er på NOK 0,24 (før spleisen, så tilsvarer NOK 24 nå). I grafen under ser dere utviklingen av langsiktige eiendeler (bygninger + skip, skip tilsvarer nesten alt) og egenkapital. En fortsatt tung utvikling her. Selskapet melder selv at de ser et tungt marked videre i år, men en bedring i 2019. Dette er også selskapets grunnlag på uttalelsen om at de ser at restruktureringen for et drøyt år siden gir handlingsrom frem mot 2020. Selskapet hadde i 2017 en netto kontantstrøm fra drift på NOK -228m. De har kontanter på bok i slutten av perioden på NOK 249m. De venter å selge 3 fartøy i 2018, som bør bedre likviditeten og kutte kostnader. Selskapet har per i dag 23 fartøy, hvorav 8 i opplag. De eier 3 PSVer i opplag som defineres utenfor kjernevirksomhet og de skal ut for salg i år. Flåteutnyttelsen var på 72% ekslusive fartøy i opplag. Selskapet uttaler lite om fremtiden, utenom guiding i forhold til handlingsrom. Så tydeligvis ikke planer fra selskapet om en ny restrukturering før evt 2020. Vi tolker ikke dette som en rapport som øker kjøpersiden i ordreboken på Oslo Børs. Tydelig at selskapet fortsatt jobber med å kutte kost og få inn mer cash, så får man satse på at det operasjonelle tar seg opp utover med økte investeringer i oljesektoren.

Kilde: Global Assets and Trading/Reuters

LSG: Lerøy Seafood Group leverte tall i dag tidlig. Omsetning for kvartalet kom på NOK 4,57mrd mot ventet NOK 4,89mrd. Operasjonell EBIT på NOK 777m mot ventet NOK 742m. Nettoresultatet kom på NOK -51,58m mot ventet NOK 548m. Nettotapet er drevet et biomassejusteringer på NOK -952m. Slaktevolumet var på 42,3k tonn mot ventet 44,94k tonn. For året kom omsetning inn på NOK 18,6mrd mot ventet NOK 18,95mrd. Operasjonell EBIT på NOK 3,72mrd mot ventet NOK 3,68mrd. Nettoresultatet på NOK 1,75mrd mot ventet NOK 2,29mrd. De foreslår et utbytte på NOK 1,5/aksje mot ventet NOK 1,68/aksje. Topplinjen i kvartalet var skuffende, men bedre kostnadskontroll enn ventet fikk de over det som markedet ventet på EBIT. Med kjernetall litt bedre enn ventet, men et utbytte som henger litt etter venter ikke vi de største utslagene på aksjen i dag.

VALUTA: Amerikanske børser i full steam ahead og alle indekser handler opp mandag. Dow best i klassen, opp 1,58 prosent. Renter faller noe tilbake, mens USD handler innen siste dagers range. USD Index 89,70 med EURUSD 1,2330. I dag snakker den nye sentralbanken sjefen i USA til kongressen, fokus på Feds politikk fremover og eventuelt nye signaler i rentesettingen. Europeiske børser hadde også en positiv start på uka, Euro Stoxx 50 opp 0,78 prosent. EUR Index omsettes 97,00 uten de store utslagene i EUR kryssene. CHF handler noe svakere, 1,1550 mot EUR med EURGBP på 0,8825. I Østen ser børsbildet noe mer blandet ut, Nikkei opp 1,04 prosent mens Shanghai faller 1,14 prosent tilbake. YEN styrkes, 106,85 mot USD og 131,70 mot EUR. AUD handler 0,7850 mot USD. Den negativ undertone i svensk økonomi forsetter å presse SEK svakere, EURSEK 10,05 med USDSEK 8,1520. Vår egen krone i positiv leie, makro, børs og olje trekker alle i samme retning. EURNOK i smal range, EURNOK 9,6400 med USDNOK 7,8225 og SEKNOK 0,9600.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.