Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $63,84/fat -0,78% siden igår samme tid og uendret siden Oslo Børs stengte. Iran sin olje- og kondensateksport ligger an til å komme inn på to års lav da asiatisk etterspørsel faller med 21% sammenlignet med forrige måned (fra 2448k fpd til 1938k fpd). Vi legger til at i et intervju med Bloomberg uttaler Energiministeren til Saudi Araiba, Al-Falih at IPOen til Aramco kan bli utsatt til 2019. Ikveld kommer Baker Hughes riggtelling og CFTC tallene.

SUBC: Subsea 7 hadde et analytikermøte i Oslo i går. Fokuset var strategiske handlinger som ble gjort i denne nedturen de siste årene samt JV med Schlumberger. Vi mener at JV med Schlumberger øker markedets tro på en eventuell sammenslåing med Schlumberger.

NAS: I slutten av februar gikk det rykter i Brasil om at Norwegian skulle åpne opp der. Kjos avviser dette.

NHY: Det meldes om at Brandtzæg er hjemme i Norge uten løsning. Han uttaler derimot at de er i et konstruktivt spor og er inne i en god dialog.

VALUTA: USD styrket seg utover dagen og kvelden i går. Draghi, toll og geopolitikk dro alle i samme retning. USD Index 90,15 mens USD handler 1,2315 mot EUR. Markedet vurderer oppmykningen på Koreahalvøya som svært positiv. Trump synliggjør også at tollavgifter kan fravikes mot land som er på «vennelista». Amerikanske børser ender alle høyere torsdag.

Draghi og ECB beholdt renter og poltikk uendret, men fjerner nedsidebekymringer ute på tidsaksen og derav sier at nedtrapping av stumulipakker er kommet nærmere. EURO børsene endte høyere torsdag, EUR Index 97,15. I Østen reagerer børsene positivt på lavere geopolitisk risiko. Nikkei og Shanghai begge opp rundt 0,5 prosent. BOJ politikk på linje med forventinger. YEN handler svakere, 106,70 mot USD og 131,40 mot EUR. Gull noe svakere, 1,319USDo, metaller generelt faller noe tilbake.

Norske inflasjonstall kom inn på morgen, kjerneinflasjonen noe høyere på års takten 1,4 prosent mot 1,3 prosent ventet. Tallene gir Nok et løft, EURNOK handler 9,6200 mot EUR og 7,8140 mot USD. Høyere inflasjon, nedjustert inflasjonsmål og godt makrobilde vil økte sannsynligheten for NBs rentepolitikk følges.

Alle inflasjonstallene

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.