Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $64,90/fat +0,43% siden fredag samme tid og +0,87% siden Oslo Børs stengte. EIA oljelagertall kom i går mens børsen var åpen grunnet amerikansk sommertid. De offisielle tallene viste en økning på 5m fat mot API som viste vekst på 1,2m fat vekst. Bensinlagrene viste fall på 6,3m fat mot API som viste fall på 0,6m fat. Destillatene viste fall på 4,4m fat mot API som viste fall på 1,6m fat. Etterspørselen var ned 461k fpd og importen var ned 418k fpd. Produksjonen var opp 12k fpd til en totalproduksjon på 10381k fpd. Den kraftige veksten i oljelagrene og fortsatt økning i produksjon veier negativt for oljeprisen, men det kraftig falle i produkter (bensin/destillater) veier opp. Alt i alt, relativt nøytralt for oljeprisen.

STL: Statoil melder at de kommer til å foreslå å bytte navn til Equinor fra Statoil ved generalforsamlingen. Den største eieren, den norske stat, støtter forsalget og kommer til å stemme for den på generalforsamlingen. Statoil peker på at fremtiden vil bringe inn flere energiområder for selskapet og de ønsker da et navn som bedre reflekterer dette. Vi venter ingen kurspåvirkning i dag grunnet det foreslåtte navneskiftet. Over tid indikerer nok dette at selskapet kommer til å ha mer fokus på fornybar energi og dette kan nok tolkes positivt, over lengre tid.

SUBC: Subsea får en «sizeable» kontrakt for et konvensjonelt prosjekt på grunt vann med utøvelse i 2019. En sizeable kontrakt er på mellom $50-150m. Basert på selskapets marginer (11,4% nettomargin) bør denne kontrakten gi en effekt på bunnlinjen på mellom $5,7-17,1m, noe som med nåværende kurs gir oss en verdi på NOK 44,06-132,18m. Per aksje gir dette oss et nettoresultat på NOK 0,14-0,41. Aksjen handles med en LTM PE på 10,67x, noe som bør gi denne kontrakten en verdi for aksjen på NOK 1,50-4,40.

VALUTA: Norges Banks møte blir dagens klare høydepunkt. Rentebeslutning samt pengepolitisk rapport vil følges nøye av markedet. Siste tids gode makrotall samt nedjustering av inflasjonsmålet fra 2,5 prosent til 2,0 prosent øker troen på at sentralbanken vil opprettholde

sitt og muligens fremskynde neste renteøkning. Konsensus er uendret rente nå men at de ser neste økning tidligere enn desember 2018 som markedet så langt har hatt som konsensus. Norsk eksport har lenge nytt godt av svak krone, noe Solberg synliggjorde i forkant av budsjettforhandlingene. Vi tror utfordringen ligger her, økt rentebane uten å få et kronerally. EURNOK åpner 9,5580 med USDNOK 7,7265 og SEKNOK 0,9440. I USA faller børsene med usikkerheten rundt handel og tollsatser. USD noe sterkere med uttalelser fra administrasjonen rundt ønske om «strong USD» policy. Index på 89,75. EURUSD 1,2365. I Østen er bildet mer blandet, utslagene er små. YEN sterkere på safe haven flow, 106,10 mot USD. AUD handler 0,7865 mens Kiwi handler 0,7320.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.