Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $67,47/fat +1,38% siden fredag samme tid og -0,04% siden Oslo Børs stengte. Oljeprisen holder seg sterk på bakgrunn av geopolitisk uro i Midtøsten. Saudi Arabia sin kronprins er i USA. Hoveddriveren bak oljeprisen sin oppgang de siste dagene er økt frykt om sanksjoner mot Iran, noe Trump regjeringen har snakket for. Trump har vært i mot Iranavtalen i hele valgkampen og er det fortsatt. Øker man sanksjoner mot Iran og struper tilbudet derfra vil det påvirke oljeprisen positivt.

NAS: Flyselskapet Norwegian meldte i går om en emisjon. De hentet inn NOK 1,3mrd i aksjer til kurs NOK 155, 9,7% under gårsdagens close. I tillegg til dette melder de om en reparasjonsemisjon på NOK 200m til NOK 155/aksje. De meldte også i går om regnskapstallene de ser for seg for Q1. De venter en omsetning på NOK 7,1mrd mot analytikernes forventninger på NOK 7,24mrd. De ser en EBITDA på NOK -2mrd mot ventet NOK -1,49mrd. EBIT på NOK -2,3mrd mot ventet NOK 1,31mrd. Til slutt venter selskapet en EBT på NOK -2,6mrd mot ventet NOK -2,05mrd. Altså er god PW fra selskapet her. Spenningen ligger rundt hvor positivt markedet tolker den kjappe kapitalinnhentingen vs PW og at kursen var 10% lavere en markedskurs.

TEL: Telenor selger eiendelene sine i Sentral- og Øst-Europa til PPF group for NOK 27mrd. Transaksjonen inneholder selskapets heleide selskaper i Ungarn, Bulgaria, Montenegro og Serbia samt Telenor Common Operation. Disse selskapene stod for NOK 11,8mrd av Telenors omsetning eller 9%, og NOK 4mrd av selskapets EBITDA (8%). Selskapet melder om et ekstraordinært utbytte på NOK 4,4/aksje. Dette er i tråd med Telenor sin strategi om å gjør seg tynnere. Transaksjonen må gå igjennom regulatorisk godkjenning og ventes gjennomført i tredje kvartal.

DNO: Genel melder om betaling for olje fra Taq Taqfeltet i Kurdistan. Da venter vi snart en melding om betaling til DNO for Tawkefeltet.

VALUTA: Fokus tilbake mot resultatet fra Feds rentemøte som slippes Kl1900 i aften. Konsensus er en renteøkning til 1,75 prosent opp fra dagens 1,5 prosent. Like viktig er Powell sin retorikk under påfølgende pressebrief. Amerikanske børser svakt høyere. USD handler sterkere men godt innenfor siste periodes range. USD Index 89,80 med EURUSD 1,2270. I Europa hadde vi en positiv børsdag, alle indekser stiger i overkant av 0,5 prosent. ZEW Indeksen i Tyskland noe lavere enn antatt, bekymringer for internasjonal handel trakk ned. EUR Index 96,50. EURCHF handler 1,1720, mens GBP holder på sistedagers positivitet. GBPUSD 1,4025 med EURGBP 0,8755. I Østen er børsbildet mer blandet, Japan er stengt, mens Shanghai faller 0,27 prosent, Sydney er opp 0,23 prosent. YEN handler 106,35 mot USD og 130,55 mot EUR. AUD 0,7710 mot USD. Arbeidstallene her hjemme (AKU) kom inn på konsensus, 4,0 prosent ledighet. Krona handlet meste av gårsdagen rundt 9,50 nivået mot EUR, men styrket seg noe utover kvelden med stigende oljepris. Dagens arbeidstall, makro generelt og oljepris fremstår neppe som negative faktorer i vurderingen av NOK. EURNOK 9,4800 med USDNOK 7,7250 og SEKNOK 0,9414.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.