Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $71,83/fat uendret siden fredag samme tid og -0,55% siden Oslo Børs stengte. Fredag fikk vi Baker Hughes riggtelling. Det viste en vekst på 7 oljerigger. CFTC tallene vister at investorer øker sine netto long posisjoner. Vi går mer inn på dette i morgen.

MHG: Selskapet kommer med en handelsoppdatering i dag for Q1. Totalt slaktevolum kom på 81k tonn mot ventet 82,4k tonn. Selskapet fikk en operasjonell EBIT på €155m mot ventet €157m. Q1 kommer altså inn litt svakere enn ventet. Basert på LTM EBIT, er MHG priset til en EB/EBIT 13,47x. Dette er ikke veldig høyt, men litt over der man historisk har sett aksjen handle. For 2018 (før eventuelle revideringer etter dagens tall) stengte aksjen på fredag med en EV/EBIT’18 på 11,30x. Alt i alt, i våre øyne lite sannsynlig at vi får noe oppjusteringer hos analytikerne eller at vi skal se en multippelekspansjon.

DNO: De fortsetter å kjøpe aksjer i Faroe Petroleum. Posisjonen er nå på 28,71% av selskapet. Vi mener fortsatt at DNO kommer til å jobbe for å få et sete i styre og at de til slutt kommer til på ta over Faroe. Bare et spm om tid.

OSLO BØRS: CAPE på Oslo Børs handler nå på 15,6x. Dette gir en statistisk positivt avkastning 50-60% av gangene. Gjennomsnittelig avkastning har vært på 6-9% med dagens valuation. Oslo Børs har hatt en del hendelser de siste dagene som taler for en oppgang, og det er økte kontrakter for oljeservice samt en høyere oljepris. Alt i alt, kan man tolke valuation på Oslo Børs til en nøytral vurdering.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.