Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $71,70/fat -0,18% siden igår samme tid og -0,50% siden Oslo Børs stengte. CFTC tallene som kom fredag viser at investorene er mer positive til Brent enn WTI. Netto long i Brent økte med 21m fat, mens WTI sank med 3m fat. For hver shortposisjon i Brent er det 20,36 longposisjoner, men for WTI er forholdstallet 8,98x. Ser vi på graf 1, kan vi se divergensen mellom Brent og WTI den siste tiden. Vi ser heller ingen tegn til at hedgefondene har begynt noen ny shortsykel i WTI (graf 2). Det er viktig å følge med på antall shortposisjoner når man ser hvor oljeprisen skal. Ser vi på graf 3, er 58% av oljeprisen kan forklares av antall shortposisjoner (2015-18). Alt i alt, markedet klemmer fortsatt oljeprisen til sitt hjerte og ingen tegn til at oljeprisen skal ned basert på disse tallene.

KOMP: Komplett Bank leverte tall i dag. Vi legger til at konsensus er veldig tynn (4 aktører i våre systemer). Netto renteinntekter kom på NOK 208m mot ventet NOK 214,6m. Tap på lån er på NOK 46,6m mot ventet NOK 60,25m. Nettoresultatet kom på NOK 71,5m mot ventet NOK 75,5m. ROE på 21% mot ventet 22,23% og selskapet prises med gårsdagens close til en PB på 2,29x i våre modeller mot NOFI på 3,39x. God utvikling for selskapet, men hakket under hva som er ventet. Dette var det første kvartalet med IFRS 9m som var ventet å øke lånetapene, men selskapet fikk en mindre effekt på lånetap enn ventet. Dette kommer tydelig frem i det at lånetapene 22,7% lavere enn ventet. Selskapet har gått inn på en forward flow avtale med Axactor der de selger NPL på månedlig basis. Dette er positivt i våre øyne da de øker utlån med 54% prosent, men lånetapene er på 2,7% og i nominell verdi lavere enn for ett år siden. Ser vi på låneveksten fra POS, betalingen ved komplett.no, økte den med 12%. Vi har tro på at dette er et område som kan være veldig viktig for KOMP fremover, i likhet til NOFI og Norwegian Air. Alt i alt, gode tall. Det kan tolkes som litt skuffende at ROE ligger litt lavere enn før, men det er mye drevet av økt egenkapital som på to år har gått fra NOK 353,7m til NOK 1357m. Ved børsnoteringen i Q4 økte EK fra NOK 925,2m til NOK 1401,7m. Alt i alt, vi mener tallene er greie og bør ikke endre utviklingen på aksjen. Hvis noe er tallene litt under konsensus, som kan dra litt ned, men viktig å huske at konsensus er tynn så kan gi et galt bilde av hva markedet faktisk gjør med aksjen videre.

NOD: Nordic Semiconductor leverte tall i dag. Omsetning på $60,1m mot ventet $57,2m, opp fra $47,3m for ett år siden. EBIT på $0,8m mot ventet $0,3m, opp fra -$0,1m for ett år siden. De opprettholder guidance, men peker for at backlogen for Q2’18 er litt svakere på produkt og kundemiks, men at dekningen er bra. Backlogen er på $81m og strekker seg helt til slutten av året. De opprettholder en guiding på 50% bruttomargin for 2018.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg