Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $74,30/fat +0,70% siden igår samme tid og +1,36% siden Oslo Børs stengte. EIA oljelagertall kom i går. Råoljelagrene viste en vekst på 2,2m fat mot API som viste vekst på 1,1m fat. Bensinlagrene viste vekst på 0,8m fat mot API som viste fall på 2,7m fat. Destillatene ned 2,6m fat mot API som viste fall på 1,9m fat. Etterspørselen er ned 2,43m fpd og importen er opp 539k fpd. Amerikansk produksjon er opp 46k fpd til 10,59m fpd. Alt i alt , negative tall for oljeprisen.

NAS: Flyselskapet leverte tall i dag. Omsetning på NOK 6,99mrd mot ventet NOK 7,11mrd. EBTIDAR på NOK -880,5m mot ventet NOK -216,95m. EBIT på NOK -2,23mrd mot ventet NOK -1,85mrd. Nettoresultatet endte på NOK -46,2m mot ventet NOK -1,79mrd. Den store beaten på bunn er drevet av blant annet kapitalinnhenting i Q1. Så ser vi på det operasjonelle er det godt under hva markedet har ventet. Det viktigste med selskapet og aksjen nå er utviklingen med IAG. Skal man lete etter det positive i høystakken må det være at enhetskostnaden har gått ned, men dette inkluderer avskrivinger og ekskluderer drivstoffkostnader. Så basert på operasjonelle regnskapstall er dette et veldig skuffende kvartal for Norwegian. Vi venter at aksjen blir straffet i dagens handel. Selskapet kom dog med en profit warning ved emisjonen som kan hjelpe på å veie litt opp for de dårlige tallene.

DNB: DNB leverte tall i dag. Netto renteinntekter kom på NOK 9mrd mot ventet NOK 8,74mrd. Totale inntekter på NOK 11,87mrd mot ventet NOK 12,53mrd. Nettoresultat før skatt og nedskrivinger på NOK 6,72m mot ventet NOK 7,23mrd. Nettoresultat på NOK 5,65mrd mot ventet NOK 5,1mrd. De fikk en ROE på 11% mot ventet 9,64% og selskapet har en bokverdi per aksje på NOK 125,6. Det priser selskapet til en PB på 1,11x (ex utbytte) og 1,16x (inkl utbytte). Selskapet fikk en kjernekapitaldekning på 16,6% mot ventet 16,3%. Regnskapsmessig levert det bedre så å si over hele linja og mer effektiv drift enn ventet og hakket høyere soliditet (CET1). Bra! I Våre modeller har selskapet en LTM ROE på 10,08% og handles til en PB på 1,037x (ex utbytte). Dette gir en prising som er 5% lavere enn sammenlignbare banker (ex forbruksbanker og sparebanker). Alt i alt, gode tall fra DNB som bør gi en god børsdag.

DNO: Oljeselskapet DNO leverte kvartalstall. Omsetning på $142,3m mot ventet $138m. EBITDA på $86m mot ventet $92,4m. EBIT på $25m mot ventet $54,8m. Bunnlinja endte på $21m mot ventet $47,4m. Selskapets CWI produksjon på 79 148 fpd mot ventet 79 918 fpd. Selskapets største miss har vært på avskrivinger og nedskrivinger, da vi ser en EBITDA på 7% lavere enn konsensus, men en EBIT på 54,4% lavere enn konsensus. Ikke uventet leverer selskapet god vekst og en solid kontantstrøm (+$88,2m i kvartalet). Skuffende regnskapstall og med store nedskrivinger har selskapet noe å svare for på presentasjonen kl 10 i dag.

SUBC: Subsea 7 leverte kvartalstall i dag. Omsetning kom på $809m mot ventet $930m. Justert EBITDA på $103m mot ventet $157m. Bunnlinja endte

på $-18m mot ventet $38,1m. Største skuffelsen kom i deres største avdeling SURF and Conventional. De opplever marginpress, færre prosjekter i avslutningsfasen, lavere aktivitet og lavere flåteutnyttelse. Overall peker de også på at valutatapet økte fra $7 til $22m og svakere topplinje som de to viktigste driverne til et svakere resultat. Backlogen var på $5,3mrd, opp $0,1mrd siden Q4’17. Ordreinntaket var opp $829m. Skuffende over hele linja for selskapet og her kommer det nok estimatnedjusteringer for selskapet.

VALUTA: USD fortsetter å press mot oppsiden, Index på nivåer ikke sett på over 3 måneder. Renter er hovedfokus og hele rentebanken stiger. USD Index 90,95 mens EURUSD handler 1,2175 som er i nedre del av siste tids range ( les lavere EURUSD kurs sterkere USD). I Europa er det duket for ECB møte i dag med påfølgende pressebrief. Siste tids makrotall samt IMF sine bekymringer rundt regionale forskjeller i unionen tilsier at markedet forventer uendret på så vel renter som politikk. EUR Index 96,75 med EUR sideveis i de fleste kryss. CHF handler 1,1970 mot EUR, eventuelle rente uttalelser fra ECB vil kunne påvirke krysset. Rentespread mot Eurosonen er viktig element i prisingen av CHF. I Østen er børsbildet blandet, Japan opp på gode selskapstall mens Shanghai faller noe tilbake. Rentemøte i BOJ i natt, renter, rentebanen og inflasjonsutsikter i hovedfokus. YEN handler 109,40 med EURYEN på 133,20. AUD noe svakere, 0,7575 mot USD. Rentemøte i Riksbanken blir spennende, forventninger rundt deres rentebane og inflasjonsmål vil påvirke. Arbeidstall tidligere i uken var skuffende så dagens poltikk ventes fortsette. EURSEK handler 10,41 og vi har SEKNOK på 0,9315. Resultatet slippes 09,30. Krona på svake siden i går, mye skyldes diskusjon om inflasjonsmål. Reduksjonen fra 2,5 prosent til 2 prosent ble sett på som økt sannsynlighet for høyere rente hos NB. Makrobildet understøtter det positive rentesynet. EURNOK 9,6975 med USDNOK 7,9635. Hovedfokus i dag mot Sverige og utviklingen av SEK

EURNOK siden sommer 2017

9,70-9,72 området viktig oppsiden

9,50-9,52 tilsvarende viktig nedsiden

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.