Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $74,39/fat uendret siden igår samme tid og uendret siden Oslo Børs stengte. Lite nyheter rundt oljeprisen, men fortsatt usikkerhet rundt Iranavtalen holder oljeprisen over $70/fat.

AKSO: Aker Solutions leverte kvartalstall i dag. Omsetning på NOK 5,5mrd mot ventet NOK 6,64mrd. EBITDA på NOK 425m mot ventet NOK 403m. EBIT på NOK 226m mot ventet 207m. Bunnlinja endte NOK 105m mot ventet NOK 89,6m. Ordreinntaket kom på NOK 8,6mrd mot ventet NOK 5,8mrd. An 40% beat for ordreinntaket og en book til bill på 1,5x er bra. Backlogen er nå på NOK 37,6mrd mot ventet NOK 34,5mrd. Litt lavere topp, men god kostnadskontroll gir en beat på de lavere linjene i regnskapet. De hever guidance for omsetning i 2018 til 10% høyere enn i fjor fra tidligere «somewhat up». De guidet også en margin hakket høyere enn tidligere margin. Gode tall fra selskapet og positivt med forbedrete marginer. Her kommer det konsensusoppgraderinger.

SPOL: Sparebanken Østlandet leverte tall i dag. Netto renteinntekter kom på NOK 495m mot ventet NOK 494m. Totale inntekter på NOK 864m mot ventet NOK 854m. Bunnlinja endte på NOK 314m mot ventet NOK 325m. Tall som er roughly in line med hva som er ventet. De leverte en ROE på 9,9% og en kjernekapitaldekning på 16,2%. LTM ROE er på 10,43% og aksjen prises med gårsdagen close til en PB 0,70x. Aksjen prises 19,31% lavere i vår modell sammenlignet med banker i Norden.

VALUTA: Amerikansk selskap og makro er positive og gir et bakteppe for den stigende renten som igjen presser USD sterkere. Over 80 prosent av selskapene på S&P500 leverer bedre enn forventet. Arbeidstall er positive og vekst og inflasjon stiger og gir Fed økte muligheter for rentejusteringer. USD Index på 91,35 opp 0,45 siden samme tid i går. EURUSD omsettes 1,2110 og er på viktig nivå, se chart. ECB leverte som markedet hadde forventet, uendret over hele linja. Analyser om høyere eurorenter ble lagt på vent og bidrar til mindre oppsidepress for EUR. Positiv børsdag i Europa, EUR Index på 96,30 som er noe lavere enn i går og vi ser EUR handle noe svakere i mange kryss. I Østen er børsbildet noe blandet, BOJ leverte uendret på renter og politikk, men tok bort tidsrammen for å nå sine inflasjonsmål. YEN handler 109,30 med EURYEN på 132,30, uendret fra torsdagen. Aluminium handler høyere etter at største eier i russiske Rusal ikke ville selge seg ned og sanksjoner ser ut til å bli opprettholdt. 2280USDt. Metaller generelt påvirkes mindre. Gull omsettes 1317USDo, politisk ro påvirker prisen på nedsiden. Riksbanken leverte også som ventet i går, men skyver rentebanen noe fremover på tidsaksen. SEK reagerte negativt og vi ser EURSEK 10,4900 med SEKNOK 0,9215. Krona hadde er rolig torsdag og handlet i smal range. Positiv børs og makro gir NOK et positiv bakteppe. Arbeidstall i dag kl1000, markedet forventer en marginal bedring. EURNOK 9,6750 med USDNOK 7,9900.

EURUSD siden 2016

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.