Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $77,27/fat +1,05% siden onsdag samme tid og 0,44% siden Oslo Børs stengte. Oljeprisen har ordentlig begynt å nærme seg $80/fat etter at Iranavtalen falt i grus hos amerikanerne. Grunnen til at de laveste estimatene ligger på et bortfall på 300k fpd er grunnet Sør-Korea og Japan som importerer omkring 300k fpd til sammen fra Iran. Disse landene vil nødig få sekundære sanksjoner fra USA. Ser vi på forwardkurven ser vi at den har løftet seg til over $60/fat long term. Nå har den geopolitiske frykten materialisert seg.

PLCS: Polarcus leverte kvartalstall i dag. Konsensus er veldig tynn. Omsetning på NOK $30,65m mot ventet $42,50m. EBITDA på $15,5m mot ventet $7,75m. EBIT på $5,2m mot ventet -$10m. Bunnlinja endte på $2,6m mot ventet -$15m. De genererte $5,63m i kontanter fra drift. Selskapet har 100% av kapasiteten booket for Q2, 70% for Q3, 35% for Q4 og 40% for Q1’19. De som kanskje er det mest positive er utviklingen av tilbudssiden på skip i markedet. Siden 2015 er tilbudet halvert og med en økning i aktivitet mener vi at dette bør dra ratene oppover. Man vil nok se en flåtevekst etter hvert, men selskapene vil nok nyte godt av rateøkning fremover. Vi venter estimatoppjusteringer.

NRS: Norway Royal Salmon melder om at de frykter for ILA (Infeksiøs lakseanemi). De har omkring 100tonn med biomasse ved området. Vi følger utviklingen.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.