Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $75,24/fat -4,14% siden fredag samme tid og -1,83% siden Oslo Børs stengte. Oljeprisen stuper etter at Saudi og Russland sa at de kanskje kommer til å øke produksjonen med 1m fpd og amerikansk produksjon ikke viser tegn til nedtrapping. Ser vi på grafen under har den kombinerte produksjonen økt med 50% siden 2000 og siden toppen i 2015 har produksjonen økt videre, fra 30,87m fpd til 31,53m fpd. Oljeprisen har nå kommet såpass høyt opp at den del snakker om prisen i seg selv setter en demper på økonomisk vekst. Vi legger til at Baker Hughes viste at oljerigger økte med 15 stk forrige uke en vekst på 19% å-o-å.

VALUTA: USD handler noe svakere på morgenkvisten men holder på siste tids nivåer. Index på 93,85 med EURUSD på 1,1725. Renter faller noe tilbake. I Europa fortsetter det interne presset i kjølevannet av den politiske bildet i Italia. EUR Index på 94,50. Renter faller tilbake og børsene endte siste uke i positivt terreng. Iran-EU også et tema å holde et øye med. I Østen er børsbildet blandet i starten av uka. Nikkei opp, mens Shanghai og Sydney faller tilbake. Utslagene er dog små. YEN uendret, 109,60 mot USD og EURYEN på 128,45. AUD handler 0,7575 mot USD. Metallpriser faller noe tilbake, Aluminium på 2260USDt med Platinum på 902USDt. Gull faller noe tilbake, 1295USDo. I Sverige styrkes SEK noe med Riksgjeldskontoret og posisjoneringer for en sterkere SEK, EURSEK handler 10,21 med SEKNOK 0,9340. Detaljomsetningstall i dag KL 0930. Krona noe svakere med oljeprisen. Oljeinvesteringer i 2019 nedtones til NOK 155,5mrd noe lavere enn tidligere estimater for 2019. Isolert sett er dette et kronenegativt tall. EURNOK åpner uka 9,5375 med USDNOK 8,14.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.

<