Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $76,05/fat +0,87% siden igår samme tid og +2,58% siden Oslo Børs stengte. API oljelagertall viste at råoljelagrene falt med 2m fat mot ventet fall på 1,8m fat. Bensinlagrene viste vekst på 3,8m fat mot ventet vekst på 0,59m fat. Destillatene falt med 0,87m fat mot ventet 0,78m fat vekst. Vi er nå i driving season (Memorial day-labor day) i USA og man bør vente seg et større konsum av bensin. Dette bør nå påvirke oljelagrene. Det kommer også uttalelser om at USA har uformelt forspurt noen OPEC produsenter om å øke produksjonen. Denne forespørselen kommer timingmessig godt ifht økt etterspørsel av bensin og olje. Trump har tidligere uttalt at OPEC sin stimulering hever bensinprisene til amerikanske forbrukere og at det er uhørt.

DNB: DNB iverksetter i dag tilbakekjøp av opptil 1,5% av de utestående aksjene eller mer spesifikt, 24,1m aksjer. Aksjen skal kjøpes på proposjonal basis, dvs at 34% skal hentes fra staten og resten i det åpne markedet. De ønsker å slette aksjene. Positivt.

PLCS: Polarcus melder om kontrakt. Prosjektet er XArray 3D prosjekt. Er for opptil 10 skipsmåneder og er forventet å starte opp i Q3’18. Dette gir selskapet en backlog på to skip igjennom Q4’18 og Q1’19. Ingen informasjon på verdi. Positivt.

NAS: Norwegian leverte trafikktall i dag. Yield på 0,36 mot ventet 0,36, ned fra 0,38 samme tid i fjor. Fyllingsgraden var på 86,5% mot ventet 87,2%, uendret sammenlignet med samme periode i fjor. Total passasjertrafikk økte med 51%, mot ventet vekst på 48,8%. Tilgjengelige setekilometer var også opp 51% mot ventet 47,7%. Så den økte kapasiteten blir spist opp av forbrukerne. Selskapet har en gevinst dette kvartalet på NOK 280m, som inkluderer NOK 96m i urealiserte, i hedgingposisjoner. Alt i alt som ventet, men det er ikke dette folk handler Norwegian på nå. Markedet venter på videre uttalelser relatert til oppkjøp. Vi kan tydelig se i grafen av markedets tro på dette faller, i tråd med kursen. Det trengs ny solid info for å dra den oppover igjen.

VALUTA: Amerikanske USD falt noe tilbake utover tirsdagen, Index falt til 93,80. EURUSD handler 1,1725 etter en tur 1,1660 tidligere på dagen. Amerikanske makrotall tilsier at Fed vil holde seg til sin uttalte plan. Renter omsettes på siste tids nivåer, US 10Y 3,09 prosent og US 2Y 2,50 prosent. Det kan synes som om Trump administrasjonen jobber mot at Canada skal frittas for siste tollavgifter. Mexico har innførte mottiltak på amerikanske varer, Peso svekker seg. Amerikanske børser sideveis tirsdag, Russell2000 la på seg 0,69 prosent. I Eurosonen fortsetter makrobildet å skuffe, IMFs bekymring for en tid siden om regionale forskjeller synes få mer vind i seilene. EUR Index 94,40, noe høyere enn ved samme tid i går. EUR handler sideveis uten de helt store utslagene. I Østen er børsbildet blandet, Nikkei og Sydney opp, mens Shanghai er svakt i minus. Kina uttaler at de vil øke deres handle med amerikanske varer om USA lemper på siste tids tollsatser noe som bør være god musikk i det Hvite Hus. YEN handle 109,95 mot USD og 128,90 mot EUR. AUD omsettes 0,7665 mot USD Svenske kroner omsettes på gårsdagens nivå, 10,24 mot EUR og 0,9271 mot NOK. Vår egen krone mot sterke siden uten at utslagene er store. Boligpristall her hjemme i går bidrar. Isolert sett til troen på en rentejustering fra NB senere i år. Teknisk ser signalene ut til at en sterkere NOK kan være i anmarsj ( se chart) EU uttalt videre at eventuelle nye tollsatser på importvarer ikke vil gjelde Norske varer. Fokus på forholdene ute og oljepris. EURNOK handler 9,4960 med USDNOK 8,0950 og GBPNOK 10,8450.

EURNOK siden starten av 2017

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg