Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $75,85/fat -0,73% siden igår samme tid og -0,73% siden Oslo Børs stengte. Siden bunnen av denne oljeprisnedturen har oljeprisen mer enn doblet seg. Dette mener flere analytikere vil slå på etterspørselen. Over tid er priselastisiteten på oljen lav, men ved slik store endringer får man relativt store utslag. Ser vi i perioden 2012-2014 økte oljeetterspørselen med 1,1m fat, men i perioden 2015-2017 økte den med 1,7m fat. 2012-2014 var snittprisen på $112, mens ‘15-‘17 var den på $51/fat. Den største sensitiviteten bensinsiden. I grafen under ser dere hvorden en å-o-å prosentvis endring påvirker bensinkonsumet (prosentvis å-o-å). Så OPEC må passe på for å ikke overstimulere markedet slik at etterspørselen avtar. Vi ser også et det er non-OECD som står for veksten i etterspørselen. Dette er jo lengre trender som på ingen måte vil gi intradagssvingninger.

VEI: Veidekke skriver ned prosjektporteføljen i den norske anleggsvirksomheten med NOK 550m. De uttaler selv at nedskrivingen er i hovedsak knyttet til samferdselsprosjekter der lønnsomheten har vært for dårlig. En nedskriving går rett på kostnadssiden og slår dermed NOK 4,11/aksje eller 4,28%. Selskapet melder at de kommer til å levere et resultat før skatt for entreprenørvirksomheten på NOK -440 til -470m. I Q2 hadde selskapet et resultat før skatt (totalt sett) på NOK -11m hvorav entreprenør stod på NOK 158m. Det ventes et resultat før skatt på NOK 450,30m, men med denne nedskrivingen skal nok Q2 estimatene kraftig ned. Selskapet gjør en del endringer og styrker fokuset på risikostyring. Vi venter en skrell for aksjen i dag.

SUBC: Subsea 7 melder om en sizeable ($50-150m) kontrakt i Mexicogulfen. Basert på selskapets tidligere nettomargin på 11,6% mener vi at denne kontrakten bør være verdt $5,7-17,1m på bunnlinja eller NOK 45,6-136,8m. Dette tilsvarer NOK 0,14-0,42/aksje. Selskapet handler til en LTM PE ~17x, noe som bør verdivurdere denne kontrakten til NOK 2,38-7,14/aksje. Dette tilsvarer 1,90-5,71% fra gårsdagens close. Book to bill er estimert til 1,3x nå.

VALUTA: ECB lot renter være uendret, men signaliserte at deres stimulipakker var på vei ut. De la vekt på at renter vil holdes på rekordlave nivåer. Positive nyheter for aksjemarkedet, mens renter og da spesielt rentespread mot US øker og gir USD en boost Euro Stoxx 50 opp over 1,5 prosent, mens Euro Index faller og ligger 94,20. EUR svakere i de fleste kryss. USD styrket seg markant og vi ser USD Index 94,95. EURUSD 1,1576 og «Green Back» handler sterkere i de fleste kryss. I Østen er børsbildet blandet Shanghai, mens Nikkei og Sydney stiger. YEN handler 110,75 mot USD og 128,20 mot EUR. Svensk inflasjon på konsensus, økt tro på at også Riksbanken vil nedskalere sine stimulipakker og at tiden med negativ rente nærmer seg slutten. SEK sterkere, EURSEK på 10,12 med SEKNOK på 0,9300.

NOK på sterke siden torsdag, rentespread mot Europa backet av god makro gjør NOK attraktiv, EURNOK 9,412 med USDNOK 8,1300.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg