Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $73,98/fat +0,34% siden fredag samme tid og uendret siden Oslo Børs stengte. OPEC ble enige om å øke produksjonen, men ikke med et konkret tall. Saudi Arabia sier at produksjonen kommer til å øke med 1m fpd, mens Irak sier 770k fpd or Iran sier 500k fpd. Det er ikke satt noen konkrete kvoter for hvert enkelt land og det kan virke som Saudi Arabia går ut som vinneren da de kan øke produksjonen ganske kraftig for å ta igjen tapene fra Iran og Venezuela. Olje var først positiv, men har trukket seg tilbake siden. Vi legger til at CFTC tallene indikerte et fall i netto long olje. Baker Hughes riggelling viste at antall oljerigger falt med 1 i forrige uke. Dette er første gang på 3mnd dette skjer.

AKSJEMARKEDET: Terminkontraktene ute i Europa peker negativt (-0,78-(-0,15)%). Oljeprisen handler roughly i samme område som da Oslo Børs stengte. Mye av driveren for svak åpning i Europa er økte trusler om tariffer mot teknologi og den sektoren har vært en god driver i aksjemarkedet den siste tiden. Her i Norge styrer oljeprisen og tegnene som OPEC gir er det tydelig at økningen er på mer enn 0,5m fpd. Vi tolker dette i utgangspunktet negativt, men grunnet lite konkret venter vi en relativt nøytral åpning på Oslo Børs.

Vi legger til at Morgenkommentaren blir av variert størrelse utover grunnet ferieavvikling.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.