Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $76,58/fat +2,50% siden igår samme tid og +2,51% siden Oslo Børs stengte. Oljeprisen hadde en volatil ettermiddag hvor prisen pushet 74 blank. Den snudde kraftig og mange peker på tilbudstrøbbel for Libya og Canada samt et USA som sier at land må stoppe å importere Iransk olje. API tallene i går gav også understøtte til oljeprisen. Råoljelagrene indikerte fall på 9,2m fat mot ventet 2,6m fat. Bensinlagrene indikert opp med 1,2m fat mot ventet 1,3m fat vekst. Destillatene økte med 1,8m fat mot ventet 0,77m fat vekst.

AFG: Tre store kontrakter fra Nye Veier skal annonseres de neste to ukene. Hvem som vinner disse kontraktene blir annonsert denne og neste uke. Kontraktene er på E39 Mandal Øst (NOK 1,5mrd), annonseres 29. juni. E6 Ranheim (NOK 4mrd), annonseres 4. juli. E39 Kristiansand vest (NOK 3,9mrd), annonseres 6. juli. AF Gruppen (AFG) er forhåndskvalifisert sammen med tre andre til alle kontraktene. Veidekke og BetonmstHæhre er forhåndskvalifisert til E39 Mandal øst, mens Skanska er forhåndskvalifisert til E6 Ranheim. De tre andre som er forhåndskvalifisert til alle prosjektene er utlendinger og de har dårlig track record på å vinne slike kontrakter. Hvis det viser seg at AFG vinner alle kontraktene vil det øke backlogen deres med omkring 50%, mens i de andre mellom 2-12%. Hvis man ser sannsynlig på det kan man se en økning i backlogen til AFG på 10%, Veidekke på 1%, BetonmastHæhre på 3% og 0% til Skanska. Tiden vil vise hva som skjer, men spennende to uker for disse selskapene.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.