Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $77,94/fat -0,47%% siden igår samme tid og -0,13% siden Oslo Børs stengte. Oljeprisen holder seg stabilt rundt $78. Force majeure i Libya trekker prisen opp, mens Saudi output trekker prisen ned. Vi ser også et lite fall i Asiatisk import av olje som setter en liten demper på festen. Ikke de store bevegelsene, men en avmålt positivitet etter forrige ukes bullrun.

BAKKA: Bakkafrost leverte en trading update i dag for Q2. De slaktet 12,9k tonn fisk. I fjor stod Q2 for 33,7% av det totale slaktevolumet og H1 stod for 57,78%. I år, basert på selskapets estimerte volum, ligger Q2 på 25,29% og H1 på 49,28% av årets totale slaktevolum. Med en varm sommer kan mye volum komme, men viser det seg at volumene generelt er lavere kan det bli skuffende utover for BAKKA. Ikke gode tall i våre øyne.

SDRL: I dag er ex. dato for de nye 100m aksjene i Seadrill etter restruktureringen. Restruktureringen inneholder $200m aksjeutstedelse og $880m i obligasjonsutstedelse. Dette gjør at estimert gjeld etter ch. 11 er på $5,1mrd. Dette gjør Seadrill fortsatt til det mest gjeldstyngede riggselskapet. Basert på selskapets eiendeler kan man regne seg frem til en NAV på $2,05mrd. Selskapet har 19 floaters og 16 jackups. Hva verdien på disse er, er vanskelig å si. Basert på verdiene i markedet og peer valuations kan man prise selskapet til mellom $2,1-2,9mrd, altså en oppside på mellom 2-41%. Viktig å være varsom ved handel, det volatilitet kommer til å være ekstremt høy.

PLCS: Polarcus kom med flåteutnyttelse i dag. 85%, hvorav 81% kontraktseismikk og 4% multiklient. Bra og relativt in line med hva som er ventet.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.