Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $77,94/fat -0,47%% siden igår samme tid og -0,13% siden Oslo Børs stengte. Oljeprisen holder seg stabilt rundt $78. Force majeure i Libya trekker prisen opp, mens Saudi output trekker prisen ned. Vi ser også et lite fall i Asiatisk import av olje som setter en liten demper på festen. Ikke de store bevegelsene, men en avmålt positivitet etter forrige ukes bullrun.

BAKKA: Bakkafrost leverte en trading update i dag for Q2. De slaktet 12,9k tonn fisk. I fjor stod Q2 for 33,7% av det totale slaktevolumet og H1 stod for 57,78%. I år, basert på selskapets estimerte volum, ligger Q2 på 25,29% og H1 på 49,28% av årets totale slaktevolum. Med en varm sommer kan mye volum komme, men viser det seg at volumene generelt er lavere kan det bli skuffende utover for BAKKA. Ikke gode tall i våre øyne.

SDRL: I dag er ex. dato for de nye 100m aksjene i Seadrill etter restruktureringen. Restruktureringen inneholder $200m aksjeutstedelse og $880m i obligasjonsutstedelse. Dette gjør at estimert gjeld etter ch. 11 er på $5,1mrd. Dette gjør Seadrill fortsatt til det mest gjeldstyngede riggselskapet. Basert på selskapets eiendeler kan man regne seg frem til en NAV på $2,05mrd. Selskapet har 19 floaters og 16 jackups. Hva verdien på disse er, er vanskelig å si. Basert på verdiene i markedet og peer valuations kan man prise selskapet til mellom $2,1-2,9mrd, altså en oppside på mellom 2-41%. Viktig å være varsom ved handel, det volatilitet kommer til å være ekstremt høy.

PLCS: Polarcus kom med flåteutnyttelse i dag. 85%, hvorav 81% kontraktseismikk og 4% multiklient. Bra og relativt in line med hva som er ventet.