Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $73,28/fat -0,08% siden fredag samme tid og -0,42% siden Oslo Børs stengte. Baker Hughes riggtelling kom inn fredag og viste fall på 2 oljerigger. Vi ser at de siste to månedene har antall oljerigger ligget flatt. Dette kan forklares noe av at sommerferien har pågått og at oljeprisen i månedene i forkant var relativt flat og mange av produsentene hedget. Det er alltid en lag mellom når en investeringsbeslutning er tatt og vi ser effekten i riggmarkedet.

NAS: Flyselskapet kom med trafikktall for juli i dag. Fyllingsgraden kom på 93% mot ventet 94%. Yielden overrasket på oppsiden med NOK 0,5 mot ventet NOK 0,47. ASK (kapasitet) økte med 35% mot ventet 35,3%. RPK (passasjertrafikken) økte med 33% mot ventet 35%. Selskapet melder om hedgingtap på NOK 30m QTD inkl NOK 84m i urealiserte hedgingtap. Alt i alt, tall vi tolker positivt da yielden var bedre enn ventet og bedre enn fjoråret. En yield rundt NOK 0,5 er blitt en standard de siste julimånedene. Før de fikk for mye long haul lå yielden nærmere NOK 0,6. Akasjen har hatt en et bunnivå rundt der vi er nå, så er nok en del tradere som prøver å kjøpe seg inn på disse nivåene med positive tall.

VALUTA: Amerikanske børser, foruten Rusell2000 la på seg i underkant av 0,5 prosent fredag. USD handler på sterke siden backet av makro og troen på rentespread USA-verden samt økt uro og usikkerhet rundt den geopolitiske situasjonen. USD Index 95,15 med EURUSD 1,1560. GBP under press, økte renter ga ingen effekt for pundet. Brexitnettet snører seg til og det er flere usikkerheter. GBPUSD 1,2990 med EURGBP 0,8895 og GBPNOK 10,72. Det er lite med nyheter fra Eurosonen, Index på 94,40. Handel og usikkerheter rundt nese steg i den pågående utvikling om toll og avgifter er ikke positivt. Børsene endte fredagen i positivt terreng. Det er liten tro på høyere rente i eurosonen, spread EUR-CHF presses mot nedsiden, 1,1505 på morgenkvisten. I Østen faller de største indekser noe tilbake, Shanghai ned 0,88 prosent. Signaler om økte tollsatser på amerikanske varer bidrar ikke positivt. YEN handler noe sterkere, 111,30 mot USD og 128,60 mot EUR. AUD sideveis, 0,7385 mot USD. Torsdagens inflasjonstall her hjemme blir ukas store spenning. Norges Bank kan få flere signaler til å øke renter noe som igjen kan slå positivt ut for vår valuta. Usikkerheten ute bidrar dog negativt i det kort bildet. EURNOK 9,5450 med USDNOK 8,2600 og SEKNOK 0,9260

EURUSD 2018, 1,1500 fremstår som viktig