Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $74,61/fat +0,80% siden igår samme tid og uendret siden Oslo Børs stengte. API oljelagert indikerte et fall på 6m fat i forrige uke mot ventet fall på 3,3m fat. Importen falt med 833k fat. Bensinlagrene økte med 3,1m fat mot ventet 1,7m fat fall. Destillatene økte med 1,8m fat mot ventet vekst på 220k fat. Alt i alt nøytralt, da oljetallene er positiv for oljeprisen, mens bensin og destillatene tynger oljeprisen. I dag kommer EIA tallene.

BANK: Vi har de siste dagene fått tall fra en del sparebanker. Vi ser samme trend her som i DNB, en svakere utlånsmargin. Bankene tjener mer penger enn før, men dette er volumdrevet. NIBOR 3M som er sett på som funding benchmark for bankene så å si har ligget over 1% i store deler av 2018. Her kommer det nok en renteheving hos bankene etter hvert. Ser vi i bedriftsmarkedet holder marginene seg stabilt. Det peker mot renteheving fra Norges Bank i september, og inflasjonstallene på fredag vil gi videre indikasjon. Velger Sparebankene, som har 2/3 eller mer eksponert mot personmarkedet, å ikke hever renten fremover, kan det være at egenkapitalbevisene blir outperformed av banker med mer bedriftseksponering. Under er eksempel fra Sparebank 1 SR-Bank.

VALUTA: USD faller noe tilbake, Index på 94,90 og EURUSD på 1,1625. Hovedgrunn til svakere synes å være at luften går litt ut av siste tids retorikk i toll- og avgiftssagaen. Dette snur fort. Amerikanske børser la alle på seg, DOW på 25 629,91 opp 0,50 prosent og gode selskapstall bidrar. Den pågående usikkerheten i handel preger også makrobildet i Eurosonen. Børsene positive i går på mangel på nyheter. Euro Index på 94,50 . EURCHF 1,1550 med EURGBP på 0,8972. I Østen er bildet likt, noe blandet børsbilde, men positiv undertone. YEN handler 111,30 mot USD og 129,30 mot EUR. AUD styrker seg noe, 0,7425 mot USD. Rentemøte i New Zealand i aften hvor renten forventes holdt uendret på 1,75 prosent. Kiwi handler 0,6755 mot USD. NOK handler mot sterke siden, olje og riskbildet gir krona positivt bakteppe. EURNOK 9,5110 med USDNOK 8,1890 og SEKNOK på 0,9195. Fredag slippes inflasjonstall, kan gi markedsutslag begge veier. Det er ellers lite med makro og happenings i dag.

EURNOK beveger seg i 9,40-9,60 range