Morgenkommentar


God morgen

Olje prisen fortsetter mot oppsiden på uttalelser fra Iran om at Saudi og Russland gjør for lite for sent.

De tenker på å øke produksjonen for å stagge den betente situasjonen rundt USD/Iran.

Brent oljen omsettes spot 81,35USDb mens Desember kontrakter ligger 80,83USDb. WTI handler 72,35USDb

Amerikanske børser med blandet bilde mandag, Nasdaq med blå tall mens resten av de store indeksene falt noe tilbake.

Dow tok av 0,68 prosent mens Russell2000 var ned 0,42 prosent. Ikke uventet er det den pågående og etter hvert meget

potente stillingskrigen mellom Kina og USA rundt tollsatser som styrer.

USD Index 93,90 med EURUSD på 1,1750. Svekkelsen av USD mot EUR var mye styrt av Draghis uttalelser om at han så for seg

en bratter kurve for inflasjonen i EU. EUR Index noe høyere, 94,10. Børsene i Europa reagerte negativt på snakk om høyere

inflasjon og derav frykt for høyere rente. EuroStoxx 50 tok av 0,62 prosent og Dax i Tyskland var ned 0,64 prosent.

Krydrer vi inflasjon frykt med tradetalks og svake makro tall har Eurosonen utfordringer.

I Østen faller Shanghai mens Nikkei handler noe høyere. Nikkei har nå en lang positiv reise.

YEN under press, 112,90 mot USD og 132,60 mot EUR.

I Sverige kan vi få ett svar om det skal dannes nye regjering i dag. SEK stabil og holder på siste dager styrkelse, 10,32 mot EUR

Oslo Børs OSEBX slutt opp 0,87 prosent i går, 931,960. Oljerelatert oppgang. Olsen snakker i dag KL11.

Nok sideveis, 9,5650 mot EUR og 8,1450 mot USD

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.