Morgenkommentar


God morgen

Oljen handler på $59,92/fat -3,43% siden i går samme tid og -1,96% siden Oslo Børs stengte. Russlands oljeminister melder at de kommer til å kutte 50-60000 fpd i januar og deretter øke på utover.

MAKRO: Mange peker på at veksten i Kina er avtakende og i novembertallene for import kom inn 3,4%, mye lavere enn konsensus som trodde på 14,5%. Noe kan forklares av at Kina hadde frontet en del varer i påvente på 25% toll fra USA, noe kan forklares grunnet lavere innenlands etterspørsel på varer og tjenester, men et sted man ikke kan bruke samme forklaring er på råvarer. Kina ble i november, verdens største oljeimportør. De passerte 10m fpd, men når importtallene presenteres i dollar og ikke volum, vil denne posten se lavere ut med en oljepris som har falt med 30%. Ser vi på råvarer som kobber, jern og kull, ser vi litt av samme trend med lavere priser, men her kan man også se på myndighetene i Kina sitt ønske om å importere mindre. For å oppsummere; ja, man skal være på vakt når det gjelder utviklingen i Kina. Ja, man skal tenke at importen av råvarer kan falle. Det er dog viktig å ikke bli blind på overskriftene da disse gir et veldig forenklet bilde av situasjonen og det er enkelt å bli litt for bearish, litt for fort.

OSLOBØRS: Det blir endringer i OBX indeksen fra 27 desember. NEL og BWO kommer inn i indeksen, mens NOFI og REC går ut av indeksen. Under ser dere hvordan indeksen kommer til å se ut og hvordan vektingen blir.

VALUTA: Markedene roet seg utover kvelden mandag, USA børsene snudde en negativ start. USD styrker seg noen, 1,1365 mot EUR og Index på 97,10. Renter stiger noe. I Europa lover Macron endringer i Frankrike, ECB leter etter inflasjon og Britene. Det kan synes som om May vil kjøpe seg tid gjennom møter med sentrale ledere i EU for å se på muligheter for å justere utkastet til avtale. GBP handler lavere, 1,2565 mot USD og 0,9045 mot EUR. GBPNOK omsettes 10,74. Euro Index på 92,90 og vei ser EURCHF handle 1,1240. Totalbildet for unionen fremstår ikke som veldig positivt. ZEW indeks fra Tyskland senere i dag. I Østen er børsbildet blandet, Shanghai og Sydney mot oppsiden, mens Nikkei tar av noe. Utslagene er dog små. YEN 113,15 mot USD og 128,65 mot EUR. AUD 0,7200 mot USD. Gull uendret, 1,252USDo, mens vi ser Aluminium på 1946USDt. Sverige i tikker klokken mot nyvalg, EURSEK 10,3150 med SEKNOK 0,9420. NOK hadde en volatil dag mandag, inflasjonstall gjenspeiler det gode makrobildet. BNP her hjemme stiger 0,2 prosent kvartal, mens månedlig vekst var på 1,0 prosent, Børsuro og olje trakk dog NOK svakere etter en sterk start på dagen. Vi åpner EURNOK 9,7120 med USDNOK 8,5400. Olje og børs i fokus i det korte bildet.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg