2019 in review med Global Assets and Trading

Godt nytt år!


Da er 2019 over, et tiår over, og 2020 har startet.


De to store temaene i 2019 som har preget finansmarkedene har vær USA-Kina handelsavtale samt global vekst og renter.


Selv med stor usikkerhet, opplevde vi ingen korreksjon eller bear market. En korreksjon defineres som et 10% fall eller mer og bear market er 20% eller mer. Det verste fallet vi opplevde for verdensindeksen (MSCI World Index USD) var på -6,66% i mai og -6,65% i august. Ser vi tilbake det siste tiåret er det kun to ganger vi har bikket -20% (og en gang vi var på -19,52%). Totalt sett har markedet gått 102% siden forrige tiår avsluttet. Med andre ord, aksjemarkedet har vært et ganske hyggelig sted å være etter finanskrisen.


Dette har vært en del drevet av lave renter da sentralbanker og sentrale myndigheter har gjort det de kan for å stimulere markedene. Mange aksjeinvestorer har derfor fryktet at rentene skal mye opp for deretter å gjøre det attraktivt å investere i statsobligasjoner som igjen reduserer risikopremien på aksjer. Dette har i hvert fall ikke i 2019 vist seg å skje og en ny forkortelse har kommet frem; TINA (There Is No Alternative). Med dette menes at det ikke er noen reelle alternativer til aksjer. I skrivende stund ligger de vestlige økonomiene + Japan med en Yield på sine 10 års obligasjoner på mellom -0,186-1,1917% med Tyskland nederst og USA øverst. Kjøper man tyske eller franske 10-åringer, er kupongen 0 og med Japan får man 0,1. Så vil man ha noe avkastning på pengene er ikke statsrenter i de store økonomiene veien å gå.


Ser vi litt mer på sektorene i aksjemarkedet er det IT sektoren som virkelig har tatt av. Ser vi globalt er det denne sektoren som virkelig har slått verdensindeksen. De store togene der har vært Apple, Google, Microsoft og Facebook. Disse selskapene har isolert sett økt den samlede verdien sin med $1441mrd.


På den andre siden er energi den største taperen. Dette har vært drevet av mye søkelys på ESG-selskaper. En analytiker sa det litt fleipete om at det nesten er viktigere å rapportere om ESG enn selskapenes regnskapstall.I valutaverden var 2019 er relativt sett rolig år. USD holdt seg på sterke siden, mye grunnet usikkerhet rundt Brexit, trade talks og frykt for set back i verdens økonomier. Vi så EURUSD, den mest handlede krysset, i range 1,15-1,10 som historisk sett er å regne som marginale utslag. YEN og CHF goldt seg også mot sterke siden. Frykt for uroligheter og geopolitiske vanskeligheter bidrar til flow inn i safe haven eller trygge havner. CHF styrket seg mot EUR fra nivåer rundt 1,15 til dagens 1,08 nivå. YEN hadde et litt større utslag, 112,50 nivået til 104 nivået mot USD.


Yuan var mye preget av trade talks og svekket seg mye på usikkerhet for å returnere mye mot slutten av året. Fremvoksende markeder som Mexico og Brasil har også vært preget av handelsprat og trusler om skatter og begrensinger. De fleste av denne type valutakryss har styrket seg mot USD mot slutten av året.


I Europa har EUR vært preget av lave renter og et svakt makrobilde. Flow ut av regionen, mye mot USA, har preget utviklingen av EUR. Spenning til ny ECB sjef, stimuli og hvilke tiltak som må iverksettes. GBP sterkere mot slutten av året med, Brexit synes mer avklart og GBP har nytt godt av dette. GBPUSD i range bilde 1,18-1,34 mens EURGBP har falt, dvs sterke GBP, 0,93 nivået mot 0,83 nivået.


SEK noe sterkere mot slutten av året, Riksbanken hevet renter og positivt makrobilde ute har slått ut positivt. EURSEK på 10,48 etter et år hvor vi så krysset handle over 10,93.

NOK hadde et volatilt år, EURNOK med range 9,55-10,3150 noe som gjorde krysset vanskelig å handle. Preget videre av frykt for fremtiden og at syklus for norsk økonomi hadde toppet seg gjorde valutaen lite attraktiv. Svak NOK kan ses på som positivt for investeringer ute og eksport. Tilsvarende negativ for de som kjøper ute. Spådommer har vært mange og sprikende. Makrobildet er utvilsomt på positivt side og våre renter ligger på nivå med Fed, mens ellers over de fleste handelspartnere. Spenning blir mot omstilling og å få mest ut av det som allerede styrer norsk økonomi. USDNOK range i 2019 var 8,40-9,30. GBPNOK 10,54-12,21 og SEKNOK 0,9050-0,9720.


Modellporteføljen

For Global Assets and Trading sin Modellportefølje, var 2019 et bra år. Porteføljen genererte 23,74% avkastning mot Oslo Børs som leverte 16,74%. Det som kanskje er mer interessant er at porteføljens Alpha, risikojustert meravkastning sammenlignet med OSEBX, som kom på 9,62% og Beta, porteføljens volatilitet sammenlignet med OSBEX, på 0,71. Dette betyr at med lavere risiko enn indeksen, leverte vi en mye bedre avkastning enn indeksen. Porteføljen hadde en snittandel i kontanter på 31,31%. Vi økte vår aksjeeksponering og tok inn Equinor og Aker Solutions i slutten av året, mens vi tok ut Kongsberggruppen. Vår aktive andel er på 82,55% så her får man en reell differensiering til en indeksinvestering. Ønsker du deg mer informasjon rundt porteføljen, er det bare å ta kontakt.

Vi ønsker deg et spennende 2020, med nye utfordringer i finansmarkedene.


Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.

Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.