Morgenkommentar


God morgen

Oljen handler på $56,58/fat +4,12% siden igår samme tid og +2,31% siden Oslo Børs stengte. I det korte bildet kan de se ut som $50/fat er bunnen for brent. Ganske tydelige kjøpere komm inn på det nivået i slutten av desember. Mange stiller spørsmålet om hvor oljeprisen skal hen, da dette styrer mye av verdien av på Oslo Børs. Over tid er det det fundamentale som styrer, men i det korte bildet er det ofte psykologien og det at man venter på det fundamentale som styrer («buy the rumor, sell the news»). 2018 var et tydelig eksempel på dette da Brentoljen startet på $66,55, hadde sin toppnotering på $86,74, sin laveste notering på $49,93 og stengte året på $53,80. Så med en range på $36,81, kan man jo stille seg spm, hvorfor har vi sett bunnen nå. Vi mener det er to ting på tilbudssiden som styrer markedet, amerikansk produksjon og OPEC sine kuttavgjørelser. På etterspørselssiden er det økonomisk vekst og makrotall fra Kina. Vi fokuserer på USA og produksjonen der. Skiferrevolusjonen er det som pekes på som den største driveren av at USA har blitt landet med størst produksjon. Det som er viktig er å se på når skiferprodusentene begynner å tjene olje og når de taper. Det er mange felt og mange forskjellige nivåer, men iflg Rystad Energy ligger løftekostnaden (2018) mellom $32,22-47,68/fat. I tillegg til dette kommer frakt, admin, nedskrivinger og andre kostnader. EOG Resources er det største oljeselskapet med hovedfokus på skiferolje i USA. De opererer for det meste på Eagle Ford feltet, som har en breakeven for løftekostnad på $47,68/fat. I 2017 var snittprisen på WTI olje på $50,88/fat og deres operating margin var på 8,2% og net margin på 3,4%. I Q3 2018 (siste rapporterte kvartal, lå WTI oljen i snitt på $68,97/fat. Da var marginene deres hhv 32,3% og 25,5%. Ser vi på Anadarko, nest største skiferoljeselskap, hadde de i 2017 hvv -6,1% og -14,9% og i Q3’18 27,1% og 10%. Det forteller oss to ting, breakeven kost er litt ned, men også at $50 WTI er såpass lavt at avkastningskrav ikke blir møtt eller at man får negative marginer, men at $68 WTI er mer enn høyt nok til at de tjener gode penger. WTI prisen er nå på $47,68/fat, og det overrasker oss ikke at når Q4 tallene kommer ut, er de relativt røde. For å oppsummere, vi mener at en WTI pris mellom $55-60 er et sunt nivå der skiferprodusentene tjener gode penger, men det gir ikke insentiv nok til å øke produksjonen kraftig. Dette bør gi en brentpris (den vi ofte rapporterer) på mellom $60-65/fat. Vi venter at snittet for 2019 for brentoljen bør ligge rundt dette nivået. Som nevnt tidligere svinger oljeprisen kraftig og som i fjor kan rangen fort være $15 over og under snittet…

OSLO BØRS: I nedgangstider som disse prøver man alltid å time en bunn. Man leter etter datapunkter som understøtter et syn på enten videre fall eller at det stopper opp og at man kjøper. I går kom Apple med resultatvarsel og pekte på svakere tall fra spesielt Kina. Dette gav vann på mølla på de globale markedene som peker på at Kinas vekst er avtakende. Vi hadde lignende frykt i 2015, og vi har siden da, ristet det av oss. Ser vi på prisingen på OSEBX, nærmer den seg et nivå der det er mer attraktivt å se på innganger. Shiller PE ligger nå mellom 15-16x og historisk har dette gitt en snittavkastning på 11%, men at treffprosent på 61%. Dette gir (statistisk sett) en forventet avkastning på 7%. Vi legger til at variasjonen i avkastningen er på 26%. Ser vi på Pris/Bok, ligger snittavkastningen på 14% med en treffprosent på 73%, noe som gir en forventet avkastning på 11%. Her er variasjonen på 24%. Med andre ord, fundamentalt nærmer vi oss et nivå der man skal åpne øynene igjen for å kjøpe aksjer. I store deler av 2018 lå forventet avkastning på de samme målestokkene på 1-3%, så basert på selskapene isolert selv er vi i en mye bedre situasjon nå. Men husk, i 2018 mente «alle» vi skulle opp, og nå mener «alle» at vi skal ned. Vi vet ikke når “the bulls will beat the bears”, men potensiell verdi blir alltid skap i en korreksjon.

VALUTA: Amerikanske børser falt tilbake med selskapsnyheter og økt bekymring for at vekst i 2019 blir lavere enn forventet. Dow tar av 2,83 prosent og alle store indekser er i rødt. Amerikanske renter er stabile på siste tids nivåer. USD handler noe lavere, men godt innenfor sisten dagers range. EURUSD 1,1395 med Index på 95,95. Lite med nyheter fra Eurosonen, børsene faller tilbake med generell tilbakeholdenhet. Euro Stoxx50 tok av 1,29 prosent, Euro Index på 92,95 med en stabil valuta, EURCHF omsettes 1,1240. Gull fortsetter å være en trygg havn, Gull omsettes 1,296USD/oz og har lagt på seg gode 50USD/oz siden starten av desember. Aluminium handler 1,855USD/t , noe høyere enn årsåpningen hvor vi så 1,798USD/t. I Østen faller Nikkei på vekstbekymringer og negativ USA børs, ned 2,47 prosent. Shanghai stiger og mye på grunn av offisielle uttalelser om at PBOC passer på markedet og vil gjøre de finner riktig for å stabilisere økonomien. Shanghai opp 2,05 prosent, USDCNH handler 6,8745. Det er noe svakere YEN, USDYEN 108,05 med EURYEN 123,34. AUDUSD opp og handler igjen over 0,7000 mot USD. SEK handler sideveis, lite med nyheter. EURSEK på 10,2375 med SEKNOK 0,9645. Vår egen krone har også holdt seg i liten range siste døgnet men reagerer positivt på høyere oljepris på morgenkvisten. EURNOK omsettes 9,8765 med USDNOK 8,6625. Vi får boligpriser her hjemme KL1100 uten at vi ser det flytte markedet.