Morgenkommentar


God morgen

Oljen handler på $61,64/fat +1,47% siden fredag samme tid og +0,85% siden Oslo Børs stengte. Oljeprisen sterk og markedet viser at de har tro på at Xi og Trump blir enige om veien videre. Uttalelser fra Saudi om at neste måneds eksport skal ned med 100k fpd understøtter også. Markedet på ha i bakhodet at selv om oljeprisen har kommet ned på et nivå der det ikke er lønnsomt med nye felt i USA, er mange av investeringsbeslutningene allerede tatt og man kan fort se en produksjon i USA på over 12m fpd.

DNO/FPM: DNO har nå fått aksept for eller eier 76,49% av Faroe Petroleum. Det som kommer til å skje videre er at DNO kommer til å søke om delisting av FPM.

FKRAFT: Fjordkraft oppdaterer markedet på utviklingen i Q4. Konsernet vokste med 8687 strømleveranser totalt i Forbruker og Bedrift. Den organiske veksten var på 2108. Totalt leverer de til 604 973 kunder. Tar man med Alliansepartnere leverer FKRAFT til 638 437 kunder, noe som er en vekst på 88 106 kunder eller 16%. Antall mobilabonnenter økte med 4763 til totalt 65 981 kunder. I Q3 hadde de en kundevekst på strøm på 15,7% åoå og leverte en topplinjevekst på 23% og en EBIT vekst på 34%, så med den veksten vi har sett bør vi forvente at veksten til selskapet er intakt. Antall mobilkunder vokser ikke like fort som i Q3, så det kan drar den sammenlignbare totalveksten litt lavere.

VALUTA: Amerikanske børser endte alle torsdagen i positivt terreng. Fed og renter samt et håp om lettere tone mellom Kina og USA trekker mot oppsiden. Budsjettet og uro rundt dette trekker negativt. Vi får inflasjonstall i dag; kjerneinflasjonen ventes 2,2 prosent og slippes KL1430. USD handler Index på 95,00 med EURUSD på 1,1530 som er på nivå med gårsdagen. I Europa slapp ECB referatet fra siste møte og det kan noteres at det er økt bekymring for nedsiderisiko. Siste tids makrobilde understøtter dette. Lave renter positivt for børs og alle indekser i unionen foruten Paris stiger. Euro Index på 92,15 som er noe høyere enn torsdagen. EURCHF handler 1,1330 med GBP er stabilt, 1,2760 mot USD og 0,9035 mot EUR. I Østen er bildet stort sett positivt, Sydney lavere med fallene råvareaksjer, mens Shanghai og Nikkei handler høyere ledet an av tro på vedvarende lave renter. Yuan høyere og handler på 5 måneders høy. USDCHN 6,7540. YEN omsettes 108,40 mot USD og 124,95 mot EUR. Vår egen krone handlet noe sterkere torsdag. Renter, olje og generell positiv stemning i fokus. EURNOK åpner 9,7535 med USDNOK 8,4620 og SEKNOK 0,9530.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.