Morgenkommentar


God morgen

Oljen handler på $60,81/fat -1,36% siden i går samme tid og -0,96% siden Oslo Børs stengte. I går kveld kom API oljelagertall. De viste en vekst i råoljelagrene på 6,55m fat mot ventet fall på 278k fat. Bensinlagrene viste en vekst på 3,6m fat mot ventet 2,7m fat vekst. Destillatene opp 2,6m fat mot ventet 229k fat fall. I dag kommer de offisielle tallene, men skuffende for oljemarkedet det vi så i går.

SOFF: Solstad Farstad har fått påpakk fra Finanstilsynet om at bokførte verdier på skipene kan ha vært feil gitt markedssituasjonen. Selskapet hadde selv i Q3 vurdert flåteverdien basert på historiske salg og verdivurderinger fra meglere. SOFF tok derfor å utførte en ny verdivurdering og kom fram til at skipene må skrives ned med en verdi på NOK 850m. Dette gjør et nettotapet for Q1-Q3’18 øker fra NOK 1,79m til NOK 2,64m og EK nedjusteres fra NOK 3,326m til NOK 2,476m. De uttaler også at grunnet et kraftig fall i oljeprisen i Q4 er det videre nedsiderisiko på flåteverdien i Q4’18. Aksjen handlet i forkant til en Pris/Bok på 0,17x. Med nedskrivingen på NOK 850m tilsvarer det NOK 2,92/aksje. Multipliserer vi det med Pris/Bok gir det oss en verdi på NOK 0,495/aksje. Dette tilsvarer 26,43% fra gårsdagens close.

GJF: Gjensidige kom med kvartalstall i dag. Selskapet fikk en pre tax profit på NOK 1,661mrd mot ventet NOK 591m. Dette var mye drevet av høye avviklingseffekter på NOK 1,38mrd. Selskapet fikk en combined ratio på 68,5% noe som er langt under hva analytikerne venter. De uttaler selv at de opplever det underliggende resultatet som svakt og vi venter en svak dag på børs. Utbytte er på NOK 7,1 mot ventet 7,25.

VALUTA: Amerikanske børser stiger på selskapstall, Dow stiger med 0,7 prosent. Nedstengingen i USA fortsetter og Trump utsetter State of the Union talen. USD stabil, Index på 95,85 med EURUSD 1,1380. I Europa holder ECB rentemøte, konsensus er uendret rente og politikk. Spenning til Draghis tanker rundt vekst og økonomisk utvikling videre i Unionen. TLTRO eller program for langsiktig finansering av banker og signaler her kan gi markedsutslag. Euro Index på 92,05, EURCHF på 1,1315. Eurobørsene faller noe tilbake. GBP fortsette rå styrke seg, GBPUSD 1,3065 med EURGBP 0,8715 og GBPNOK 11,20. I Østen er børsbildet blandet, men utslagene er små. YEN handler 109,65 med EURYEN 124,75. AUD faller noe tilbake, 0,7095 mot USD. Gull handler et tick lavere, 1280USDo. Det er rentemøte her hjemme og fasit har vi KL1000. Det er ingen forventninger til endringer på dagens møte men signaler frem mot mars møtet kan gi markedsutslag. NOK handler i smal range, vi åpner torsdagen 9,7520 i EURNOK med USDNOK 8,5730 og SEKNOK 0,9500.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.