Morgenkommentar


God morgen

Oljen handler på $62,89/fat +3,02% siden fredag samme tid og +2,11% siden Oslo Børs stengte. Vi hadde en del nyheter som kan tolkes positivt for oljeprisen. På fredag kom Baker Hughes riggtelling inn og viste at produsentene fjernet 15 oljerigger og vi er tilbake på det laveste siden mai 2018 på 847 rigger. De største nyhetene er dog at OPEC lutter videre og mulige sanksjoner mot Venezuela. I januar falt produksjonen med 890k fpd, det største fallet siden desember 2017. I Venezuela har «hele» vesten stilt seg bak Guaido og amerikanske sanksjoner. Fysiske tradere kan han handle Venezuelansk olje, men ikke gjennom amerikanske markeder. Dette er vanskelig og markedet kommer til å slite med å finne om kring 500k fpd av så tung olje som de har i Venezuela. Alt i alt, nyheter som støtter oppunder oljen.

AKERBP: Oljeselskapet melder om funn på feltet Froskelår. De eier 60% av feltet så netto funn for dem er på 27-92m fat. Vanskelig å si verdien på aksje på funnet men flere estimater peker på mellom NOK 3-7/aksje i NAV. Feltet ligger nær eksisterende infrastruktur, så det er mulig at kostnadene blir lavere og NAV kan økes. Med en positiv oljeprisen og gode nyheter bør vi se en oppside i aksjen i dag.

VALUTA: Meget sterke arbeidstall fredag ga boost til børs og renter. Renter stiger med sterke makrotall synliggjør større mulighet for renteregulering fra Fed. I det kort bidet fikk vi positiv børs og noe sterke USD. EURUSD 1,1445 med USD Index på 95,45. 10 års rente på 2,691og 30 åring på 3,038. I Europa kom inflasjon som ventet fredag. Børsene handler høyere fredag. Euro Index 92,30. EURCHF handler 1,1410. GBP noe svakere, 1,3075 med EURGBP på 0,8755. I Østen holder Kina stengt og feiringen av nyttår er påbegynt. Nikkei legger på seg 0,44 prosent. YEN handler stabilt, 109,75 mot USD og 125,85 mot EUR. AUDUSD omsettes 0,7240. Gull faller noe, 1317USDo. Vi har Aluminium på 1883USDt. NOK handler sterkere med olje og renter. VI ser TWI eller trade weighted Index falle noe som tilsier at NOK øker i verdi mot vår handelspartnere. (se chart). Høyere oljepris, makro og renter vil kunne presse indeks videre.

EURNOK åpner uka 9,6640 med USDNOK 8,4460 og SEKNOK 0,9315

TWI siste året

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg