Morgenkommentar


God morgen

Oljen handler på $67,12/fat +1,24% siden igår samme tid og +1,23% siden Oslo Børs stengte. API oljelagertall kom i går. Det ble estimert at råoljelagrene steg med 1,3m fat mot ventet vekst på 3,1m fat. Bensinlagrene ned med 1,6m fat mot ventet 0,35m fat fall. Destillatene ned 0,76m fat mot ventet fall på 1,7m fat. Alt i alt, positivt for oljeprisen.

TOM: Tomra leverte kvartalstall i dag. Omsetning på NOK 2,5mrdm ot ventet NOK 2,4mrd. EBITA på NOK 396m mot ventet NOK 408m. EPS på NOK 1,57 på ventet NOK 1,76. Utbytte er foreslått på NOK 4,5/aksje, NOK 2,5/aksje er definert som ekstraordinær. Estimatene ligger på NOK 2,84/aksje i totalt utbytte. Litt skuffende tall, men positivt med ekstraordinært utbytte. Estimatene fremover kommer nok til å bli litt nedjustert. Tomra har også valg å holde guidingen relativt uendret, men litt høyere OPEX relatert til nye markeder. Tomra har en sorteringsbacklog på NOK 1146m og guider en 75% konvertering i Q1, noe som gjør at tallene mest sannsynlig ligger litt under konsensus. Det skal dog legges til at Tomra levere ofte hakket bedre enn guidet. Uansett, litt skuffende tall som kommer til å trekke estimatene 2-3% ned og aksjen mest sannsynlig det samme i dag.

VALUTA: FED slapp referatet fra siste møte og ga noen svar, men også noen usikkerheter. Nedbyggingen av balansen synes samstemt, mens rente og oppjustering av rentebanen synes mer usikker på når den kommer. Fokus på inflasjon, handel og usikkerheter utenfor USA. Børsene snudde fra negativ start til en positiv slutt. Alle indekser opp, USD noe sterkere, index på 96,50 med EURUSD på 1,1330. Renter stiger noe og 30åringen er over 3 prosent. I Europa endte onsdagen med positive børser, EuroStoxx 50 la på seg 0,67 prosent. PMI for Eurosonen slippes KL1000. Euro index på 92,60 og vi har EURCHF 1,1350. May og Juncker i samtaler i går uten at vi fikk noe nytt. GBP handler 13030 mot USD og 0,8700 mot EUR. I Østen er børsbildet noe blandet, Nikkei, Sydney og HangSeng opp, mens Shanghai faller noe tilbake. Industritall fra Japan viser lav vekst og langt under estimater og gir mening til BOJs bekymringer tirsdag. Tiltak fra BOJ synes mer sannsynlige. YEN stabil, 110,75 mot USD og 125,55 mot EUR. Gull faller noe tilbake fra siste dagers high, 1341USDo, mens Aluminium omsettes 1878USDt. Platinum 825USDt. SEK holder seg stabil etter svekkelsen i etterkant av inflasjonstallene, 10,58 mot EUR og SEKNOK på 0,9230. Vår egen krone faller noe på morgenkvisten etter å ha handlet sterkere med oljeprisen i går. Vi så lave 9,71 i EURNOK i NYC tid EURNOK åpner torsdagen noe svakere, 9,7650 med USDNOK 8,6175. Fokus på oljeprisen og utviklingen i SEK.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg