Morgenkommentar


God morgen

Oljen handler på $70,79/fat -0,27% siden igår samme tid og uendret siden Oslo Børs stengte. Ingen store nyheter for oljemarkedet. Fortsatt fokus på sanksjoner, politisk uro (Libya, Venezuela) samt OPEC kutt. EIA kom med sin månedlige rapport om oljemarkedet. De senker sitt estimat for Vest-Europa sin etterspørsel med 0,04m fpd, og har en global etterspørselsvekst på 1,4m fpd. Non-OPEC tilbud er justert ned med 0,15m fpd til 2,24m fpd. Med andre ord Call on OPEC er iflg dem på -0,84m fpd vs -0,94m fpd i forrige måned for 2019. For 202 ligger deres estimat på Call on OPEC på -0,70m fpd. Snittet (IEA, OPEC, EIA, FGE) ligger med en Call on OPEC på -0,69m fpd. Vi så også API oljelagertall i går som viste en lagerbygging på 4,1m fat for råolje mot ventet vekst på 2,4m fat. Bensinlagrene ned 7,1m fat mot ventet 2,1m fat ned. Destillatene ned 2,4m fat mot ventet 1,2m fat ned. I dag kommer til offisielle tallene fra EIA.

FKRAFT: Fjordkraft meldte i dag tidlig om kundeutvikling i Q1. Organisk vekst på 1679 kunder og totalt innenfor Business og Consumer har de nå 606 652 kunder. Regner man med Extended Alliance har de 640 474 kunder. Dette er en økning på 86 291 fra samme kvartal i fjor. Selskapet hadde altså en økning på 15,57% åoå. Ikke den store meldingen, men en melding som bekrefter analytikernes tanker.

MAKRO/FX: Børser faller noe tilbake og Trumps uttalelser om skatt på EU produkter i størrelsens 11MRDUSD ble ikke godt mottatt. Børsmarkedet er priset høyt på tro om mildere tone i trade talks og vilje til internasjonal handle. Brexit og Mays tur til Unionen i dag krydrer bildet.

USAbørsene faller og alle store indekser er ned. Russell2000 tar av mest med 1,1 prosent. Amerikanske renter presses mot nedsiden, 2 år på 2,331prosent med 10år på 2,490 prosent. USD indeks på 96,61, EURUSD sideveis rundt 1,1270. Referat fra siste Fed møte slippes i aften. I Europa har ECB møte og sentralbankens syne på vekst, stimuli og makro vil være i sentrum. May møter flere ledere i Unionen og håp om nye momenter som kan gi en avtale i fokus. Euro Index på 93,85 med EURCHF på 1,1270. Eurobørsene var alle i negativt terreng tirsdag. I Østen er børsbildet blandet; Nikkei lavere, mens Shanghai handler noe høyere. YEN mot sterke siden, 111,15 mot USD og 125,20 mot EUR. AUD omsettes 0,7150 mot USD. Gull lavere; utslagene er små, men usikkerhet prises negativt. 1308USDo. Aluminium mot nedsiden, 1876USDt og Platinum faller under 900USDt. Inflasjonen her hjemme kom høyere enn ventet (se tabell). Krona styrker seg og presset i rentemarkedet vil kunne tilta. EURNOK åpner på viktige nivåer, 9,5850 mot EUR og USDNOK handler 8,5100

Chart viser lange bildet, 9,5850 viktig før 9,4850 nivået som ved brudd åpner mulig ferd ned mot lave 9 tallet.

Oppsiden området 9,75-9,80 før toppen på 10,07.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg