Morgenkommentar


God morgen

Oljen handler på $70,48/fat -0,63% siden igår samme tid og -1,65% siden Oslo Børs stengte. EIA sin månedlige borerapport kom i går ettermiddag. De estimerer at amerikansk skiferproduksjon kommer til å øke med 34k fpd i juni til 8,48m fpd. Dette er en 18,2% åoå vekst. For april var antall brønner under boring på 1364 brønner, opp 3,4% åoå, men ned 1,3% mom. Så i de lange linjene er det fortsatt vekst for skiferolje, men de med en svak oljeprisutvikling i Q4’18, ser vi en effekt i det korte bildet på antall brønner. Det er en 20-25 uker lag mellom oljeprisutvikling og faktisk endring i antall brønner.

NRC: NRC kom med kvartalsrapport i dag. Omsetning på NOK 1,23mrd mot ventet NOK 1,18mrd. EBITDA på NOK 7m mot ventet NOK -28m. Dette er ex. M&A kostnader og justert for IFRS16. EBIT på NOK -65m mot ventet NOK -75m. Inkluderer vi M&A kostnader er EBITDA på NOK -41m og EBIT på NOK -114m. PTP på NOK -130m mot ventet NOK -74m. EPS på NOK -2,11/aksje mot ventet NOK -1,11/aksje. Skuffende marginer over hele linja. God topplinjevekst, men selskapet klarer ikke å dra inntektene ned til bunn og skape profit av det. Ordreboken står på NOK 6,79mrd med et inntak på NOK 1,48mrd. Dette gir en book to bill på 1,2x. Ser vi historisk er Q1 et veldig lite kvartal; Q1’18 stod for 16,62% av omsetning til 2018 totalt sett. Estimatene kommer nok litt ned, og vi venter oss nedjusteringer på ~5% da PTP kom inn NOK 56m lavere enn ventet, og ganget med 16,62% gir det en effekt på 2019 på NOK 9,3m. PTP estimatene for 2019 ligger, før justeringer, på NOK 307m, men med en spread på NOK 278-348m.

AUSS/LSG: Austevoll Seafood leverte kvartalstall i dag. EBIT på NOK 837m mot konsensus på NOK 963m. LSG sin EBIT kom inn på NOK 691m mot ventet NOK 826m. Lerøy er den største bidragsyteren til AUSS sin EBIT. Ex Lerøy leverte selskapet en EBIT på NOK 146m mot ventet NOK 169m. Lerøy guider et volum på 173k tonn i 2019 mot konsensus på 169k tonn. Lerøy fikk en EBIT/kg på NOK 16,1 mot konsensus på NOK 19,9. Vi venter nedjusteringer, men ser ikke at de kommer inn noe særlig mer enn 2-3%. Lerøyestimatene kommer nok ned omtrent 6-7%.

FX/MAKRO: Amerikanske børser falt med innføringen av nye tollsatser på amerikanske varer mot Kina. 5000 produkter er rammet. Dow ned 2,38 prosent, mens Nasdaq tok av hele 3,41 prosent. Renter stiger med frykten for at Kina skal selge seg ned i amerikanske bonds, noe som vil presse renter høyere. 2 år på 2,417prosent, mens 10 år på 2,199 prosent. Det er dog lite sannsynlig veivalg fra Kina, men et bra kort på hånd. USD index på 97,15 og EURUSD stabil på 1,1240. I Europa er det stille dager på nyhetsfronten. 23-26 mai er det valg til Europaparlamentet. En viss spenning til utfallet og Britene ser ut til å bli stemmeberettigede. GBPUSD på 1,2950, mens EURGBP handler 0,8675. FTSE 100 ned 0,55 prosent i går. Eurobørsene med røde tall i går, Dax i Tyskland faller mest med 1,52 prosent. Euro Index på 94,95. CHF på sterke siden, 1,1310 mot EUR. I Østen er stemmingen mer balansert, Shanghai sideveis, mens Nikkei svakt lavere. YEN sideveis siste døgnet, 109,65 mot USD og 123,20 mot EUR. AUD faller noe, 0,6950 mot USD. Gull handler høyere med risk off og safe haven flow, 1299USDo. Aluminium på 1808USDt. Sølv handler 14,797USDo. I Sverige slippes inflasjonstall KL 0930, konsensus er 2 prosent yy. EURSEK handler 10,8100 med SEKNOK 0,9080. NOK sideveis med små utslag siste døgnet, makrobildet intakt og fokus mot uro der ute. EURNOK handler 9,8185 med USDNOK 8,7375. GBPNOK på 11,32 g vi har CHFNOK 8,6800.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg