Morgenkommentar


God morgen

Oljen handler på $71,71/fat -0,57% siden igår samme tid og -0,80% siden Oslo Børs stengte. API oljelagertall kom i går og viste en vekst på 2,4m fat mot ventet ned 599k fat. Bensinlagrene opp med 350k fat mot ventet 816k fat ned. Destillatene ned med 237k fat mot ventet ned 48k fat. I dag kommer de offisielle tallene. Oljeprisen litt svakere på tallene, men holder seg på geopolitisk uro.

SALM: Oppdrettsselskapet Salmar leverte kvartalsrapport i dag. Omsetning på NOK 2,96mrd mot ventet NOK 2,59mrd. Operasjonell EBIT på NOK 806,2m mot ventet NOK 891m. Slaktevolumet var på 35 500 tonn mot ventet 35 400 tonn. EBIT/kg på NOK 22,8 mot ventet NOK 25,2. Salmar sliter også med sykdom, med her er det ILA. Dette har gjort at de har slaktet en del fisk i Nord Norge. De opplevde også litt høyere kost da mye av kvartalets volum kom fra lokasjoner med høyere produksjonskost. Vi ser for oss estimatnedjusteringer på 2-3%, da EBIT misset med 9,53% i kvartalet. I går så vi at NRS leverte svakere og reagerte kraftig med å være ned over 8% på det svakeste. Så store bevegelser på nedsiden i laksesektoren.

GOGL: Golden Ocean leverte kvartalstall i dag. Omsetning på $126m. Justert EBITDA på $36m mot ventet $27,9m. Nettoresultatet på -$7,5m mot ventet -$10,9m. Utbytte på $0,025/aksje mot ventet $0,03/aksje. Leverte bedre over hele linja, med litt svakere utbytte. Selskapet har refinansiert lån for 14 av skipene og har dermed redusert rentekostnader og brakeven nivåer. De peker på usikkerhet rundt handelskrig, men at cape ratene begynte å tikke oppover inn i Q2. De guider dog at Q2 blir svakere enn Q1. De har inngått avtaler om å kjøpe 19 scrubbere og opsjon for fire til. De har allerede installert en ved fremleggelsen av rapporten. Selskapet leverte bedre enn ventet og det utfordrende markedet vil nok mange mene er reflektert i kursen som har falt fra NOK ~82/aksje til gårsdagens close på NOK 46,16. Snittkursmålet lå på NOK 65,79 før markedet kommer med eventuelle justeringer. Med en EBITDA og bunnlinja som kom inn omkring 30% bedre enn ventet i et tøft marked, kan man for se at estimatene kommer opp selv om selskapet guider et svakere Q2 enn Q1. Dette ligger markedet allerede inne med. Vi venter oss en estimatoppjustering på omkring 5-7%.

FX/MAKRO: OECD sine negative prediksjoner fra i fjor synes riktige. Vekst i Europa og Asia forblir langt lavere enn ønsket og stresset på økonomier vedvarer. OECD har i disse dager lagt ut sine utsikter for rekke land og regioner som kan være nyttig lesning for å forstå makrobildet bedre; http://www.oecd.org/. Amerikanske børser sluttet alle mot oppsiden tirsdag, brede Russell2000 la på seg mest, 1,36 prosent. 2 års rente 2,243 prosent med 10 år på 2,418 prosent. USD Index på 97,90. USD sideveis, 1,1155 mot EUR. I Europa blåser det igjen i Brexit vinden og May sliter med å ene Britene. GBP svekker seg videre og handler 1,2695 mot USD og 0,8785 mot EUR. Børsen, FTSE100 noe høyere i går, opp 0,35 prosent. I dag slippes inflasjonstall for UK, konsensus er 1,9 prosent åå. Forbrukertilliten i Unionen kom inn noe bedre enn ventet, mens nivåene er langt fra tilfredsstillende. Europa er og vil bli sterkt påvirket av en eskalering i «handelskrigen». Tar vi med at Unionen sliter med vekst og misnøye fra før vil bildet fort kunne påkalle nye og mindre konstruktive krefter. Valg til Europakommisjonen kan gi nye utfordringer. Eurobørsene i pluss tirsdagen. Euro Indeks på 94,60 med EURCHF 1,1285. I Østen er Shanghai ned, mens Sydney og Nikkei svakt på positive siden. I Kina er mye fokus rettet mot Huawei og utvikling der. YEN noe svakere, 110,45 mot USD og 123,25 mot EUR. AUD uendret, 0,6875 mot USD. Gull handler 1272USDo som er noe svakere enn i går, Aluminium på 1792USDt.

SEK styrker seg noe, EURSEK 10,7650 og SEKNOK 0,9085. Lite med nyheter. NOK styrket seg noe gjennom tirsdagen, også her hjemme er det lite med nyheter og intradag flow styrer kursutviklingen. OECD ser veksten her hjemme toppe seg utover året, dette er i tråd med de fleste prognoser. Vekst anslag er 2,0 prosent i 2019, mens de ser en vekst på 1,9 prosent i 2020. EURNOK omsettes 9,7825, USD falt tilbake fra 9,80 nivået i går og handler 8,7615.GBPNOK på 11,1200 og CHFNOK 8,6700.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg