Morgenkommentar


God morgen

Oljen handler på $68,73/fat +0,44% siden fredag samme tid og +1,01% siden Oslo Børs stengte. Baker Hughes riggtelling viste at antall oljerigger falt med 5 rigger til 797, dette er totalt et fall på 7% åoå. Vi ser også at finansielle investorer reduserte sine netto longposisjoner med 14,4m fat. Brutto short økte med 1m fat.

STB: Storebrand meldte i går kveld at de har fått melding fra norske skattemyndigheter om endring av ligning for 2015.I Q4’15 inntektsførste STB en positivt skatteeffekt på NOK 1,7mrd da de likviderte Storebrand Eiendom Holding. 23. mai mottok de et foreløping utkast fra skattemyndighetene om et vedtak om endring av ligning. Hvis denne endringen blir stående vil det bety NOK 1,3mrd i en ekstra skattekostnad for selskapet. Selskapet sier at, hvis endringen står kommer de til å ta saken til retten. NOK 1,3mrd, tilsvarer NOK 2,79/aksje eller 4,16% av selskapets verdi ved close fredag.

OSLO BØRS: Nasdaq trekker budet på Oslo Børs. Det har lenge vært en budkamp mellom Nasdaq og Euronext. Euronext hadde kontroll på over 50% av aksjene i forkant av dette, samt at Finansdepartementet hadde godkjent begge to som eiere. Så ikke helt uventet var denne meldingen.

Aksjemarkedet: 58 av 62 selskaper på Oslo Børs har levert tall. Bunnlinja (justert for engangseffekter) kom inn 8% lavere enn ventet og det er hovedsakelig drevet av lavere marginer (høyere kostnader). EBIT margin eks olje/gass var på 9,4% vs forventet 10%. Oslo Børs PB er på 1,69x vs historisk snitt på 1,75x. På PE nivå er Oslo Børs priset til 15,6x. Hitrate for positiv avkastning ligger statistisk sett på 60-70%. Snittavkastningen over 12m ved kjøp av Indeksen på disse nivåene er 11-14%.

FX/VALUTA: Det er god tone mellom Japan og USA under Trumps besøk. EU valget som ventet, de store etablerte partier faller, mens grønne og høyrepopulister i medvind. Høy valgdeltagelse, i hvert fall over 50 prosent synliggjør økt politisk interesse. Effektene av valget i daglig politikk blir neste utfordring. USA børsene endte fredagen i pluss og best i klassen var Russell 2000 med 1,03 prosent opp. 2 års rente på 2,168 prosent, mens 10 år handler 2,324 prosent. USD handler 1,1210 mot EUR og Index på 97,45. Det blir en spennende dag på Eurobørsene i etterkant av valget i helgen. Euro handler så langt litt sterkere, index på 95,05. CHF holder seg stabil, 1,1250 mot EUR. I Østen er børsbildet blandet, mens Nikkei og Shanghai stiger. Positivitet rundt Trump og handel trekker Nikkei høyere. PBOC uttaler at shortsalg kan bli en dyr affære. De har allerede intervenert i markedet på tidligere tidspunkt så markedet bør ikke helt fremmed for dette. Shanghai opp 1,4 prosent. YEN sterkere, 109,50 mot USD og 122,80 mot EUR. AUD noe sterkere, 0,6940 mot USD. Gull stiger, 1286USDo, mens Aluminium handler flatt rundt 1800USDt. Sølv på 14,598 USDo. EURSEK handler 10,6850, litt sterkere SEK over helgen, SEKNOK omsettes 91,10. NOK mot sterke siden uten at vi ser de helt store endringer. Makrobildet her hjemme er sterkt og renter forventes høyere utover på tidslinjen. EURNOK åpner dagen 9,7350 med USDNOK på 8,6850. GBPNOK 11,06 og CHFNOK omsettes 8,6550.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.