Morgenkommentar


God morgen

Oljen handler på $66,15/fat +2,24% siden igår samme tid og 1,8% siden Oslo Børs stengte. API oljelagertall kom i går kveld. Råoljelagrene er estimert ned 7,5m fat mot ventet ned 2,5m fat. Bensinlagrene ned 3,2m fat mot ventet opp 0,288m fat. Destillatene opp 0,155m fat mot ventet 0,522m fat. I tillegg til disse tallene uttalte Trump at USA skal tilintetgjøre deler av Iran om de angriper «anything» amerikansk.

YAR: Yara har kapitalmarkedsdag i dag. Selskapet oppdaterer markedet på strategi og uttaler at de har et mål om 50% av bunnlinja. De har hatt et tidligere mål om 40-45%, men forrige utbytte var på 129% av bunnlinja, så skal man ta selskapet på kornet så skal utbytte ned. Deres mål for gjeld er på 1,5-2x netto gjeld/EBITDA og netto gjeld/egenkapital på <0,60. De melder om en 70% økning i EBITDA på bakgrunn av effektivisering. De har tidligere annonsert et program og melder nå om en økning av det programmet mellom 2020 til 2023. De melder at skal får en EBITDA effektivisering på $600m innen 2023. 2018 EBITDA var på $1,52mrd og med nevnte økning på den ligge på $2,12mrd, alt annet like. Det er selvfølgelig vanskelig å estimere 4 år frem i tid, men selskapet har ikke de siste årene levert noen overbevisende vekstrater til å understøtte en kraftig oppsving på inntektssiden. Legger man til at effektiviseringen vil gi en bunnlinje/EBITDA på 30% (snittet de siste 4 årene) gir det oss en bunnlinje på $636,9m og med en pay out ratio på 50%, gir det oss et potensielt utbytte i 2023 på 2,37% (gitt dagens kurs og USDNOK på 8,54). Ikke akkurat den aksjen man kjøper for mye dividend yield. De melder at effektiviseringsprogrammet som de har nå, ligger an til å nå målene sine i 2020. De melder også at de ser på å børsnotere sin nitrogenvirksomhet. Alt i alt, en fin presentasjon og gode måltall, men fra en analytikers side, ikke tall som får en til å hoppe i taket av. Snittestimatet for EBITDA i 2021 er på $2,55mrd, en bunnlinje på $1,1mrd og snittkursmålet er for tiden NOK 403,53/aksje. Aksjen stengte i går på NOK 416,4/aksje.

FX/MAKRO: Powell i Fed var tydelig i sin tale tirsdag om Feds rolle, uavhengighet og faglige tyngde. Det er økte forventninger til et rentekutt på julimøtet, men på dags dato er det flere variabler som kan trekke denne beslutningen ut på tid. Amerikanske børser falt alle tirsdag, Nasdaq faller mest og tar av 1,51 prosent og det er renteforventningen som trekker børsene ned. 2 års rente på 1,735 prosent, mens 10 år ligger 2,009 prosent. USD styrker seg av samme grunn samt en eskalering av ordbruken rundt Iran. Index på 95,75 og vi ser EURUSD på 1,1360, Røde tall på børsene i unionen, mens London er i blått. Euro Stoxx 50 tar av 0,32 prosent. Euro index på 95,50 og EURCHF ligger 1,1090. Det er ellers lite med makro for eurosonen. Vi ser samme bildet i Østen, børsene faller tilbake og alle store indekser er i rødt. YEN noe svakere, 107,40 mot USD og 122,00 mot EUR. AUDUSD 0,6975 og USDCNH på 6,8820. Gull faller tilbake med sterkere USD og renteforventninger, Gull omsettes 1.412USDo ned gode 20 USDo fra samme tid i går. Aluminium handler igjen over 1.800USDt og åpner dagen 1.814USDt. EURSEK handler 10,5525 med SEKNOK på 0,9175. Riksbanken meldt i går at de reduserer sine møter fra 6 til 5 pr år. AKU tallene er hjemme viser flere i arbeid. Apriltallene viser 3,2 prosent arbeidsledighet mot ventet 3,5 prosent. Sysselsettingsraten steg med 0,3 prosent til 67,8 som underbygger solideten i arbeidsmarkedet og økonomien. Tallet isolert sett gir økt tro på NB og høyere renter her hjemme, så får vi se om dette smitter over i kronekjøp. EURNOK ÅPNER 9,6885 med USDNOK 8,5250. GBPNOK på 10,8050 og CHFNOK ligger 8,7325.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.