Morgenkommentar


God morgen

Oljen handler på $59,44/fat +0,76% siden igår samme tid og +1,80% siden Oslo Børs stengte. Droneangrep mot Saudi oljefelt er årsaken til en brann. Det sies at det er Yemeniseperatister som står bak. Baker Hughes riggtelling viser en vekst på seks oljerigger. Dette er første gang siden juni at markedet ser en vekst i antall oljerigger på amerikansk jord. OPEC publiserte sin oljerapport der de kutter sitt vekstanslag på etterspørselen med 40k fpd til 1,1m fpd vekst og at markedet kommer til å være i svakt overtilbud neste år. Rapporten underbygger at OPEC+ må fortsette sin stimulering av oljemarkedet. V har nevnt tidligere at vi mener Saudi kommer til å stimulere markedet helt til Aramco blir børsnortert. Prisingen de ønsker for selskapet er på en annen planet sammenlignet til hva markedet mener selskapet er verdt.

NAS/NOFI: Flyselskapet har solgt sin post i banken. NAS har inngått en avtale med Nordic Capital og Sampo om kjøp av deres post for NOK 2,2mrd. Det tilsvarer en pris på NOK 68/aksje og tilsvarer en premium på 15,4% vs fredagens close. 3mnd VWAP ligger på NOK 63,5/aksje. Posten de selger tilsvarer 9,97% av utestående aksjer. NAS kommer til å sitte med 14mrd aksjer, eller 7,5% av NOFI sine aksjer. De uttaler at de kommer til å selge den andelen også med en gang regulatorisk godkjenning er på plass. Disse aksjene kommer også til å blir solgt til Nordic Capital og Sampo. Så i realiteten selger NAS hele sin post i dag. Salget gir en netto kontanteffekt på NOK 533m nå og resten av salget på NOK 401m. Regnskapsmessig vil salget gi en positiv bokeffekt på NOK 196m. Vi tolker dette som positivt for NAS da de klarer å skrape sammen omkring en milliard kroner, og dytte en eventuell emisjon fremover i tid. NAS hadde ved utgangen av Q2 NOK 1,69mrd på konto, nå som er omtrent halvparten av hva de hadde for ett år siden.

AFG: AFGruppen har lagt inn bud på de resterende aksjene i Betonmast til en totalverdi på NOK 2,08mrd. Oppkjøpet skjer via lån og en rettet emisjon på NOK 400m. AFG eier fra før av 66% av selskapet via Betonmast Holding.

FX/MAKRO: Amerikanske børser mot oppsiden fredag på risk on og økte forventinger til politisk og økonomiske løsninger. Russell2000 best i klassen med en oppgang på 2,05 prosent. Feds Rosengren på Bloomberg senere i dag kan mulig kaste lys over rentevurderinger. Fed avholder møte denne uken og forventninger om lavere rente stiger. USD sideveis, index på 98,05 og EURUSD logger 1,1095. I Europa er det økt tro på stimuli fra Tyskland og ECB. Politisk uro i Italia kan ende i ny regjering og mulig nyvalg. Vi får inflasjonstall fra Unionen KL1100, konsensus 0,9 åå. God børsdag i Europa fredag. Euroindex på 94,65 EURCHF handler 1,0865. I Østen råder også risk on stemningen, alle indekser er opp og Shanghai legger på seg 1,74 prosent. Nikkei opp 0,97 prosent. YEN svekker seg noe, 106,40 mot USD og 118,00 mot EUR. AUD stabil, 0,6785 mot USD. Yuan svekker seg noe og omsettes 7,0560 mot USD. Gull handler litt ned fra siste tids highs, 1.518USDo, risk bildet globalt styrer. Aluminium handler litt sterkere, 1.795USDt. Vi får arbeidstall her hjemme, konsensus er uendret fra sist, 3,4 prosent. Det er ellers lite med nyheter. Krona handler fortsatt på svake siden, fokus mot risk on ute og oljeprisen. EURNOK åpner uka 9,9875 med USDNOK 9,0050 og SEKNOK 0,9310.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg