Morgenkommentar


God morgen

Oljen handler på $62,80/fat +0,96% siden igår samme tid og +0,8% siden Oslo Børs stengte. Oljeprisen er på halvt års høy på bakgrunn av at markedet tolker de siste dagers uttalelse som at OPEC kommer til å opprettholde sin stimuli av oljemarkedet. Prins Abdulaziz, en av Saudi sin delegasjon til OPEC, uttaler også at de venter at OPEC+ avtalen kommer til å opprettholdes. I dag kommer API oljelagertall.

SUBC: CEO Jack Cahuzac melder i dag at han fratrer som CEO fra 1.1.20. John Evans, COO, tar over stillingen. Venter ingen markedsbevegelser på dette. Selskapet melder også om kontrakt i Saudi Arabia. Det er en EPCI kontrakt i samarbeid med Larsen & Toubro. Kontrakten er en ny fase i en tidligere kontrakt. Utførelsen av kontrakten vil i 2021-2022. Kontrakten er definert som «large» dvs en verdi på $300-500m. Legger vi til selskapets EBIT margin i Q2 gir det oss en kontraktsverdi på $11,4-19m. Per aksje er det $0,0372-0,102 eller NOK 0,33-0,912. Aksjen prises til en EV/EBIT på 16,24x, noe som gir kontrakten en enterpriseverdi på NOK 5,36-14,80. Justerer vi for gjelden gir kontrakten oss en verdi per aksje på NOK 5,46-15,08. Kontrakten er over to år, så vi fordeler inntektene deretter for å så årsbasis. Da gir kontrakten oss en verdi per aksje på NOK 2,73-7,54 eller 2,93-8,08% siden gårsdagens close.

MAKRO/FX: Inflasjonen i Norge kom i dag og viser en kjerneinflasjon på 2,1% åoå og -0,6% mom. Vi legger til at Norges Bank regionalt nettverk kommer kl 10 og vil gi en pekepikk på Norge videre. Det var ventet hhv +2,2% og -0,5%. Fra Kina får vi makrotall som peker mot mer stimuli derfra. PPI indeksen for august falt med 0,8% og fortsetter den negative trenden fra juli der tallene var ned 0,3%. Inflasjonen overall uendret, men løftet opp av høyere matpriser og spesielt pris på svin, matindeksen var opp 10% åoå. Dette er et vanskelig scenario for arbeiderne, da nødvendige goder som mat stiger, men annet faller og kan dermed stille jobbene i fare derfor venter analytikere venter mer stimuli. Under ser dere oversikt over PPI, CPI og Kinas Svineindeks.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.