Morgenkommentar


God morgen

Oljen handler på $62,20/fat -0,46% siden igår samme tid og +1,18% siden Oslo Børs stengte. EIA oljelagertall kom i går etter børs. De viste en bygging på 2,4m fat mot API som viste bygging på 1,4m fat. Bensinlagrene opp 0,5m fat mot API som viste vekst på 1,95m fat. Destillatene ned 3m fat mot API som viste ned 2,25m fat. Produksjonen opp 0,1m fpd til 12,5m fpd. Svak negativ rapport med mer bygging enn hva API viste og hva som var ventet.

BAKKA: Oppdrettsselskapet Bakkafrost hentet i går NOK 3,66mrd som skal brukes til kjøp av 68,6% av aksjene i Scottish Salmon Company. Bakka emitterte ut tilsvarende 15% av selskapets aksjer og 5% direkte til Northern Link som er selger av Scottish Salmon. Tegningskursen var på NOK 500/aksje, en rabatt på omkring 5%. Bakka skal funde resten av oppkjøpet via fremmedkapital. Oppkjøpet skjedde på en aksjekurs på NOK 28,25 noe som er en premie på enkle 0,5% sammenlignet med gårsdagens close. Dette vil trigge bud på resten av de 31,4% av de utestående aksjene. Bakkafrost sitt rasjonale er at Scottish Salmon har en spesiell type laks fra Hebridene og med dette oppkjøpet gir det Bakkafrost tilgang på dette markedet. Transaksjonen prises SSC til en EV på NOK 5,8mrd noe som gir en EV/kg på NOK 175 noe som igjen virker som en grei pris gitt SSC sin EBIT/kg på NOK 15,5. BAKKA peker på synergieffekter på NOK 2-4/kg. Rente matematisk gir denne synergieffekten en EV/kg på NOK 222-284. Noe som igjen gir en økning i EV på NOK 1,53-3,57mrd eller NOK 26,2-61,13. Justert for gjeld tilsvarer dette omtrent 5-10%. Emisjonen ble som sagt gjort på NOK 500 noe som da gjør oppsiden på 0-5%, rent matematisk.

EQNR: På tross av kraftig markedsoppganger verden over peker noen aksjer seg ut som relativt komfortable longs fortsatt. Man registrerer investeringsbølgen i ESG og aner naturligvis en utvikling som kan tale mot en investering i oljeselskaper som sådan. Sist ved det danske pensjonsfondet MP Pension som bla besluttet å selge seg helt ut av EQNR. Uten at vi skal si så mye om hvordan det salget ser ut på dagens aksjekurs er det en faktor man i det minste man skal være klar over. Kort tid etter, tilfeldig eller ikke, annonserte EQNR et tilbakekjøpsprogram 5.september på USD 5 MRD. Første transje på USD 1,5 MRD av dette tilbakekjøpsprogrammet skal vare til 25. februar. Det gir i realiteten selskapet mulighet til å kjøpe tilbake om lag 700K aksjer om dagen. Selskapet kjøper tilbake aksjer hver dag, dog godt under mandatet, hvilket resulterer i at det ligger en god buffer igjen for kraftig støttekjøp om det er et ønske. I all hovedsak gir det longposisjoner en behagelig ryggdekning. Fra før dette tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert kunne man regne seg frem og basere seg på et årlig utbytte på ca 6%. Basert på sluttkursen på Equinor-aksjen og USD-valutakurs den 4. september 2019, representerer hele programmet om lag 292 millioner aksjer, eller rundt 8,7 prosent av aksjekapitalen. Alle aksjer som blir tilbakekjøpt som en del av programmet vil bli slettet. Med sletting av innkjøpte aksjer vil årlig utbytte bli langt høyere enn tidligere forventet.

OSLO BØRS: Osebx har siden 15.august steget over 9% (880,160-806,240). Lignende bilde finner vi på de toneangivende børsene også ellers i verden. Dessverre, i mangel av et bedre ord, handler den viktigste driveren om uoverensstemmelser vedr handel mellom Kina og USA. Etter en såpass hard oppgang som man har vært vitne til på såpass kort tid kan det være greit å ha i bakhodet at en viss korrigering på nedsiden i totalmarkedene verden over ikke er utenkelig. Man må gjerne ha en formening om hvor oljeprisen skal dog viser all historikk at dette strengt tatt er en svært vanskelig øvelse. Særskilt i disse dager hvor det hersker alt annet en fred og fordragelighet i Midtøsten. Med henvisning til ovenstående er dette imidlertid noe man kan overlate tiden å vise.

MAKRO/FX: Amerikanske børser mot oppsiden på uttalelser fra Trump rundt trade talks og om hastigheten i samtalene. Som tidligere sagt er jo et resultat det markedet venter på og disse ups and downs gir økt volatilitet og usikkerhet. Alle de store børsindeksene i USA ender opp onsdag, Nasdaq best i klassen med 1,05 prosent. Renter faller noe tilbake, 2 år på 1,660 prosent med 10 år på 1,703 prosent. 30 åringen handler 2,150 prosent. USD sideveis og holder seg på siste tids nivå. USD index på 98,55 og EURUSD handler 1,0955. Alle de Europeiske børser med røde tall i går, Trumps uttalelser kom etter stengning så en positiv start på børsdagen i Europa bør påregnes. Euro index stabil, 95,15. EURCHF åpner dagen 1,0865. Høy stemning i London der parlamentet igjen var samlet, GBP faller noe, 1,2365 mot USD og 0,8860 mot EUR. Ingen ny elementer i Brexit sagaen. I Østen er børsbildet blandet, Nikkei og Shanghai ned, mens Hong Kong ender noe høyere. YEN noe svakere enn i går, 107,70 mot USD og 118,00 mot EUR. USDCNH på 7,1235 og AUDUSD på0,6755. Gull faller tilbake med risk bildet, 1.514USDo og Sølv handler under 18USDo. Aluminium på, 1.751USDt. NOK handler sideveis uten de store intradag bevegelsene. Nyhetsbildet også uten de store utfordringene. EURNOK åpner torsdagen 9,9125 med USDNOK 9,0450. NOK sterkere mot SEK, 0,9280 og GBPNOK 11,1875.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg