Morgenkommentar 23/10/19


Oljeprisen holder seg i siste dager range. Brent omsettes 59,42USDb mens WTI handler 54,12USDb

Opec møtes i dag uten at markedet forventer store endringer i deres markedssyn og politikk

Stabilitet må være en god status.

STB

Storebrand fikk et konsernresultat før amortisering på 700 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mot 853 millioner kroner i samme periode året før.

På forhånd var det ventet et konsernresultat før amortisering på 657 millioner kroner. Sterk vekst i den svenske virksomheten SPP, der nysalget øker med 32 prosent hittil i år.

Solvens II-margin var beregnet til 177 prosent med bruk av overgangsregel ved utgangen av tredje kvartal, opp fra 167 prosent foregående kvartal ( Konsensus 171% ).

TEL

Telenor fikk en ebitda før andre poster på 12.092 millioner kroner i tredje kvartal 2019, sammenlignet med 12.410 millioner kroner i samme periode året før.

Det var på forhånd ventet en ebitda før andre poster på 12.177 millioner kroner. Telenor fikk en ebitda på 13.276 millioner kroner i kvartalet, sammenlignet med 12.149 millioner kroner i samme periode året før. Det var ventet en ebitda på 12.017 millioner kroner. Driftsinntektene ble 29.462 millioner kroner i kvartalet (27.556), mens det var ventet driftsinntekter på 29.617 millioner kroner. Driftsresultatet ble 7.005 millioner kroner i kvartalet (6.720), mot ventet 7.638 millioner kroner.

XXL

XXL fikk en ebitda, inklusive IFRS 16-effekter, på 271 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mot en ebitda på 190 millioner kroner i samme kvartal året før. Ebitda eksklusive IFRS16-effekter ble 132 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Omsetningen ble 2.473 millioner kroner i kvartalet, mot 2.504 millioner kroner samme periode året før. Driftsresultatet ble 94 millioner kroner i kvartalet, mot 143 millioner kroner samme periode året før. 15. oktober opplyste XXL at omsetningen i tredje kvartal var ventet å bli rundt 2.470 millioner kroner med en bruttomargin på rundt 37 prosent, og ebitda i kvartalet var ventet til 130-135 millioner kroner eksklusive IFRS 16-effekter, og 265-275 millioner kroner inklusive IFRS 16-effekter.

NHY

Norsk Hydro fikk et underliggende driftsresultat på 1.366 millioner kroner i tredje kvartal 2019 mot 2.676 millioner kroner i samme periode året før.

Det var ventet et underliggende driftsresultat på 977 millioner kroner. Omsetningen i kvartalet var 37.517 millioner kroner (38.766), mot konsensus på 38.221 millioner kroner.

Resultat før skatt var -1.407 millioner kroner i kvartalet (1.634). Videre fremkommer det at Norsk Hydro har mottatt 33 millioner kroner i forsikringskompensasjon etter cyberangrepet, og forventer ytterligere kompensasjon. Selskapet hadde positive valutaeffekter på 24 millioner kroner i kvartalet, mot -81 millioner kroner i tredje kvartal 2018.

Makro/FX

Amerikanske børser ender tirsdagen noe lavere, ingen store happenings. Dow på 26.788 mens S&P500 rett under 3000 merket.

2 års rente på 1,568 prosent og 10 år omsettes på 1,754 prosent.

USD styrker seg noe men utslagene er marginale. USD Index på 97,25 og vi ser EURUSD på 1,1125.

I UK ble Johnsons Brexit forslag stemt ned i underhuset og ett nyvalg har blitt mer sannsynlig. Det er nå EU som nå må svare på en utsettelse og nye

forhandlinger om tid og innhold. GBP faller noe tilbake, 1,2875mot USD og 0,8640 mot EUR. GBPNOK på 11,7900.

Det er små utslag på Eurobørsene tirsdag, London var opp 0,68 prosent før avstemninger i går aften.

ECB møte begynner, resultatet vet vi i morgen KL1345. Euro handler stabilt, Index på 96,15 og EURCHF på 1,1005.

I Østen er børsbildet blandet, Nikkei opp 0,45 prosent mens Shanghai ned 0,41 prosent. Yen omsettes 108,35 mot USD og 120,55 mot EUR.

AUDUSD på 0,6845 og vi ser USDYuan på 7,0800.

Gull på 1.492USDo med Sølv 17.538USDo. Kobber på 2.625USDt og Aluminium på 1.718USDt.

Det er lite med nyheter er hjemme, morgendagens rentemøte er neste på agendaen. Det forventes lite fra NB så fokus må bli mot retorikken.

NOK holder seg stabil på svake siden, EURNOK på 10,1885 med USDNOK 9,1600 og SEKNOK 0,9475.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg